Пазарджик

Ще изграждат детски кътове в Главиница, Гелеменово и Овчеполци

  29.07.2022 17:01             
Ще изграждат детски кътове в Главиница, Гелеменово и Овчеполци
Снимката е илюстративна

Общинският съвет даде съгласието си Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение за изграждане на детски кътове в селата Гелеменово, Главиница и Овчеполци по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, по мярка за „Подкрепа на развитието на дребномащабна инфраструктура“.

И в трите населени места се предижда поставянето на настилка, ограждане, поставяне на детски съоръжения за игра, пейки и кошче.

Кметът Тодор Попов трябва да вземе всички необходими мерки и решения в границите на своите правомощия, касаещи подготовката и комплектоването на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта. Той трябва също така да осигури устойчивост на резултатите от изпълнението на проекта, в случай че той получи финансиране, за период не по-малък от 5 години, считано от датата на извършване на окончателното плащане=

(Зн)


Свързани