Четвъртък, 18 Авг 2022
 
Регионът

Съветници искат оставката на председателя на ОбС-Белово

  01.08.2022 12:09             
Съветници искат оставката на председателя на ОбС-Белово

Часове след последната сесия на Общински съвет-Белово на 29 юли, трима общински съветници изпратиха сигнал до местния парламент с копия до областния управител Андрей Гечев и до Районната прокуратура в Пазарджик. В него съветниците от „Гергьовден” Стефан Стефанов, Станислав Танев и Еленко Ветренски настояват председателя на беловския Общински съвет Стефан Якимов да подаде оставка като шеф на местния парламент и като член на комисиите, в които участва. Мотивите им са, че Якимов е независим общински съветник, а за председател е избран като общински съветник от групата на ГЕРБ. А съгласно чл. 47 (1) от Правилника за организацията и дейността на ОбС. Самата алинея от въпросния член гласи: „При напускане на група или изключване от състава й, общинският съветник губи мястото си в комисиите като представител на съответната група и други изборни длъжности в ОбС. Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински съветник и не може да бъде приет за член на друга група. Не могат да се образуват групи от независими общински съветници, както и да се сливат или разделят съществуващи групи.”

„Председателят на Общински съвет-Белово не е подал оставката си на първото заседание на Общинския съвет след изключването му от ПГ на ГЕРБ, като считаме, че е налице несъвместимост със заеманата от него длъжност и е налице злоупотреба с власт и представителство… Стефан Якимов не е информирал писмено Общинския съвет за изключването му от партия ГЕРБ… Считано от освобождаването му същият изпълнява функциите си в качество на председател незаконосъобразно, в резултат на което се опорочават актовете и действията на ОбС… Решенията, които се вземат от Общинския съвет и се подписват от Стефан Якимов, могат да се обжалват като незаконосъобразни или недопустими”, се казва в сигнала.

(Зн)


Свързани