Регионът

Община Лесичово получава държавен имот за Център за разделно събиране на строителни отпадъци

  05.10.2022 17:11             
Община Лесичово получава държавен имот за Център за разделно събиране на строителни отпадъци

С решение на правителството община Лесичово поучава държавен имот в землището на Калугерово, с площ 46867 кв. м. Имотът ще бъде използван за изграждането на общински Център за разделно събиране и подготовка за повторна употреба на строителни отпадъци от домакинствата.
Инвестиционното намерение на община Лесичово се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Основната му цел е намаляване на количествата на депонираните и увеличение на рециклирани или оползотворени хранителни битови отпадъци, както и предотвратяването на смесването на строителни с битови отпадъци.
(Зн)

Свързани