Понеделник, 06 Фев 2023
 
Други

Обединени земеделци подкрепят протестите на фермерите и настояват за коригиране на Стратегическия план

  01.12.2022 09:53             
Обединени земеделци подкрепят протестите на фермерите и настояват за коригиране на Стратегическия план

 Обединени земеделци подкрепят справедливите искания на браншовите организации в България за адекватна промяна на ставките за субсидиране в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027 г., представен в Брюксел.

Обединени земеделци подкрепят протестите на организациите на животновъдите срещу намаляването на ставките за подпомагане и несправедливото разпределение на плащанията между секторите, предвидени в Стратегическия план.

Предложеният в Брюксел документ показва липса на адекватни анализи за състоянието на земеделските стопанства в страната и на координация с аграрната наука, както и отсъствие на визия за дългосрочна перспектива за развитие на земеделието в България.

Така предложен Стратегическият план ще превърне българското земеделие в  неконкурентоспособно в сравнение с другите европейски държави и създава предпоставки за масови фалити – особено сред животновъдите, зеленчукопроизводителите, овощарите и производителите на етерично-маслени култури.

В екосхемите и при биологичните мерки не са отчетени реалните предимства на държавата ни, сред които са по-ниската степен на замърсеност на почвите и на околната среда, както и високият процент зелени площи.

Също така в Стратегическия план не се предвижда адекватна подкрепа за малките стопанства в селските райони.

От Обединени земеделци винаги сме настоявали за ефективната подкрепа на родното производство като инвестиция в продоволствената сигурност на страната и в здравето на българската нация. Справедливото разпределение на европейските пари за българското земеделие през новия програмен период е важна предпоставка и за стимулиране на българското производство, както и за намаляване на зависимостта от внос на земеделска продукция и храни, често със съмнително качество.

За съжаление Стратегическият план беше изпратен в Брюксел без да бъде подложен на широко обществено обсъждане от всички заинтересовани страни. По този начин не беше дадена възможност на голяма част от земеделците да се информират и да заявят позициите си по документа.

Настояваме Министерството на земеделието да предложи спешни корекции в стратегическия документ, които да са съобразени с възможностите и нуждите на всички браншове в земеделието, като това стане преди окончателното одобрение на Плана от ЕК.


Свързани