Четвъртък, 15 Апр 2021
 
Волфрамовата мина няма да заработи
Волфрамовата мина няма да заработи
 08.03.2021 14:14      

На 5.03.2021 министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде Заповед за учредяване на санитарно-охранителна зона за питейно-битово водоснабдяване на Община Велинград, в района на река Грънчарица и нейните притоци. Припомняме, че

Еко министърът и заместниците му посетиха „Асарел-Медет“ АД
Еко министърът и заместниците му ...
 02.03.2021 17:25      

  ПАНАГЮРИЩЕ. Днес, 2 март, министърът на околната среда и водите Емил Димитров посети „Асарел-Медет“АД заедно със заместник-министрите си Славея Стоянова и Илияна Тодорова. Те бяха посрещнати от председат