Четвъртък, 13 Юни 2024
 

Абонамент

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА  "ЗНАМЕ" ЕАД
Пазарджик, бул.” България„ 22, ет. 4, тел.: 0888/83 48 37,  0884/35 06 35, e-mail: [email protected] | www.zname.info

АБОНАМЕНТ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ ЗА ВЕСТНИК „ЗНАМЕ” ЗА 2024 Г.

ВЕСТНИКЪТ НА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

- 72 лева с ДДС за граждани и 72 лева с ДДС за фирми за книжно тяло;

- 48 лева с ДДС за граждани и 48 лева с ДДС за фирми за електронен абонамент (броят се получава в деня преди отпечатването му на хартия).


ПАКЕТИ ЗА БИЗНЕС АБОНАМЕНТ ЗА ВЕСТНИК „ЗНАМЕ” ЗА 2024 Г.

 

БИЗНЕС АБОНАМЕНТ „БРОНЗОВ ПАКЕТ” – 270 лв. с ДДС:

- Публикуване на 1 брой цветно поздравително каре с размери 10х8,7 см в книжното тяло на вестника и на сайта zname.info през 2024 г.;

- Един път месечно (минимум 11 пъти годишно) публикуване на рекламно лого с размери 4.5х4.5 см или 8.5х2.5 см в книжното тяло на вестника или поставяне на фирменото лого на сайта ни за 2 месеца през 2024 г.;

- Годишен абонамент за вестник „Знаме”.

 

БИЗНЕС АБОНАМЕНТ „СРЕБЪРЕН ПАКЕТ” – 336 лв. с ДДС:

- Публикуване на 2 броя цветни поздравителни карета с размери 10х8,7 см в книжното тяло и на сайта zname.info през 2024 г.;

- Два пъти месечно (минимум 22 пъти годишно) публикуване на рекламно лого с размери 4.5х4.5 см или 8.5х2.5 см книжното тяло на вестника или поставяне на фирменото лого на сайта ни за 3 месеца през 2024 г.;

- Годишен абонамент за вестник „Знаме”.

 

БИЗНЕС АБОНАМЕНТ „ЗЛАТЕН ПАКЕТ” – 500 лв. с ДДС:

- Публикуване на 3 броя цветни поздравителни карета с размери 10х8,7 см в книжното тяло и на сайта zname.info през 2024 г.;

- Три пъти месечно (минимум 33 пъти годишно) публикуване на рекламно лого с размери 4.5х4.5 см или 8.5х2.5 см в книжното тяло на вестника или поставяне на фирменото лого на сайта ни за 4 месеца през 2024 г.;

- Годишен абонамент за вестник „Знаме”.

 

Разплащателна сметка:

БАНКА ДСК ЕАД ФЦ ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG34 STSA 9300 0020 4075 99

BIC: STSA BGSF

Тодор ГРОЗДЕВ

Изпълнителен директор на ИК ”ЗНАМЕ” ЕАД