Реклама

"ЗНАМЕ" - вестникът на Пазарджишка област

 

Издателска къща „Знаме“ ЕАД

Пазарджик, бул.” България„ 22, ет. 4, тел.:  0888 834 837,  0884 350 635, e-mail: [email protected] | www.zname.info

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА НА ВЕСТНИК „ЗНАМЕ“
ЗА КНИЖНОТО ТЯЛО И САЙТА

Книжно тяло,
пълноцветна реклама:

Книжно тяло,

черно-бяла реклама:

В горната половина на първа страница – 6.00 лв./кв.см с ДДС

Вътрешна страница - 1.44 лв./кв. см с ДДС

В долната половина на първа страница – 4.50 лв./кв. см с ДДС

 

Последна страница – 3.60 лв./кв.см с ДДС

 

 

Само сайт:

За статии, интервюта, репортажи и други информационни материали – от 120 до 200 лв. с ДДС за 1 публикация, в зависимост от обема и броя снимки

 

За банер до главата на сайта (720х100 пиксела) - 600 лв. с ДДС за 1 месец

 

За банер с размери 270х70 до 270х207 пиксела в лява и в дясна част, или на вътрешна страница – от 120 лв. до 240 лв. с ДДС за 1 месец в зависимост от позицията

 

Сайт + книжно тяло

За статии, интервюта, репортажи и други информационни материали – по договаряне, в зависимост от дългосрочността, обема и броя снимки, като в този комбиниран пакет за сайта се ползва от 30% до 70% отстъпка от редовната цена

За статии, интервюта, репортажи и други информационни материали – по договаряне, в зависимост от дългосрочността, обема и броя снимки, като в този комбиниран пакет за сайта се ползва от 30% до 70% отстъпка от редовната цена

ЦЕНИТЕ СА С ДДС

 

ФОРМАТ НА ВЕСТНИКА - А3 - колони 6, съответно:

1 колона – 4 см основа

4 колони – 17.2 см

2 колони – 8.4 см

5 колони -22 см

3 колони -12.7 см

6 колони -26 см

 

ОТСТЪПКИ за вестника и сайта

  • За четвърт страница - 250 кв.см - отстъпка  3%
  • За една трета страница - 333 кв.см – отстъпка  5%
  • За половин страница - 500 кв.см - отстъпка  10%
  • За 1 месец (4 броя) – 10% от цената (важи само за вестника)
  • За 3 месеца – 15% от цената (за вестника)/ 2 седмици бонус (за сайта)
  • За 6 месеца - 20% от цената (за вестника/ 1 месец бонус (за сайта)
  • За 12 месеца – 25% от цената (за вестника)/ 2 месеца бонус (за сайта)

Разплащателна сметка:

БАНКА ДСК ЕАД ФЦ ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG34 STSA 9300 0020 4075 99

BIC: STSA BGSF

Тодор ГРОЗДЕВ

Изпълнителен директор на ИК ”Знаме” ЕАД  

 

 

 

Избори'2023

Тарифа за политическа реклама на вестник „ЗНАМЕ“

за предстоящите парламентарни избори – 02.04.2023г. 

 

ПЪЛНОЦВЕТНА РЕКЛАМА

(книжно тяло+сайт+фейсбук+туитър)

ЧЕРНОБЯЛА РЕКЛАМА

(книжно тяло+сайт+фейсбук+туитър)

В горната половина на първа страница – 6.00 лв./кв.см

Вътрешна страница -1.80 лв./кв. см

В долната половина на първа страница – 4.00 лв./кв. см

 

Последна страница – 3.00 лв./кв.см

 

САМО САЙТ

   

За информационни материали /тип анонс/ - 90 лв. за една публикация.

 

За статии, интервюта, репортаж, очерк, със снимка - 180 лв. за една публикация.

С повече снимки - 210 лв. за една публикация.

 

Банер за една седмица - 175 лв.

 

ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС

ФОРМАТ НА ВЕСТНИКА- А3- колони 6, съответно

1 колона – 4 см основа

4 колони – 17.5 см

2 колони – 8.5 см

5 колони -22 см

3 колони -12.5 см

6 колони -26 см

ОТСТЪПКИ

  • За четвърт страница - 250 кв.см - отстъпка  3%
  • За една трета страница - 333 кв.см – отстъпка  5%
  • За половин страница - 500 кв.см - отстъпка  10%

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ПАКЕТИ

за информационно обслужване в изданията на ИК „Знаме” ЕАД в рамките на предизборната кампания за Парламентарни избори’2023

 

І вариант – комбиниран пакет за ексклузивно обслужване
във в-к “Знаме“ и информационна агенция
www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването на www.zname.info  на неограничен брой журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, а във вестника, както следва.

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 4 броя ( 4000 кв.см).

2. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 4 броя (4000 кв.см).

3. Позициониране на рекламен банер за целия период на кампанията на интернет страницата www.zname.info.

4. Поставяне на цветно рекламно каре с размер 40 кв. см на първа страница за целия период на кампанията и не в по-малко от четири броя.

5. Отправка от първа цветна страница (заглавие плюс снимка плюс анонс) за целия период на кампанията и не в по-малко от четири броя.

6. Публикуване и на всички статии и материали от книжното тяло и в информационния сайт www.zname.info.

Пакетът е на стойност 7500 лв. с вкл. ДДС.

ІІ вариант – комбиниран пакет за комплексно обслужване за
в-к“Знаме" и  www
.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във вестник „Знаме” на журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 4 броя (4000 кв.см).

2. Вътрешни пълноцветни редакционни страници - 2 броя (2000 кв. см).

3. Рекламен банер, позициониран на www.zname.info за целия период на кампанията.

4. Поставяне на цветно рекламно каре с размер 40 кв. см на първа страница за целия период на кампанията и не в по-малко от четири броя.

5. Отправка от първа цветна страница (заглавие плюс снимка плюс анонс) за целия период на кампанията и не в по-малко от четири броя.

6. Публикуване на всички статии и материали и на www.zname.info.

Пакетът е на стойност 6000 лв. с вкл. ДДС.

IІІ вариант – комбиниран пакет за в-к" Знаме“ и www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във вестник „Знаме” на журналистически материали, интервюта, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 2 броя (2000 кв.см).

2. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см).

3. Рекламно каре на първа страница с размер 40 кв.см, за целия период на кампанията.

4. Рекламен банер, позициониран на www.zname.info за целия период на кампанията.

5. Отправка от първа цветна страница (заглавие плюс снимка плюс анонс) в два броя.

6. Публикуване на всички статии и материали и на www.zname.info.

Пакетът е на стойност 4440 лв. с вкл. ДДС.

ІV вариант – комбиниран пакет за в-к "Знаме" и www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във в-к "Знаме” на журналистически материали, интервюта, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см).

2. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см).

3. Рекламно каре на  първа страница с размер 40 кв.см за целия период на кампанията.

4. Рекламен банер, позициониран на www.zname.info.

5. Всички материали ще бъдат публикувани и на www.zname.info.

Пакетът е на стойност 3360 лв. с вкл. ДДС.

V вариант – комбиниран пакет за в-к "Знаме" и www.zname.info

Предложеният пакет включва публикуването във в-к „Знаме” на журналистически материали, репортажи, рекламни карета, анонси за предстоящи събития до приключване на кампанията, както следва:

1. Вътрешни пълноцветни редакционни страници – 1/2 брой (500 кв.см).

2. Вътрешни черно-бели редакционни страници – 1 брой (1000 кв.см).

3. Пълноцветно каре на първа странвица с размер 40 кв.см за целия период на кампанията.

4. Рекламен банер позициониран в онлайн изданието www.zname.info, с размер 300х250рх, за целия период от кампанията.

5. Всички материали ще бъдат публикувани и на www.zname.info.

Пакетът е на стойност 2040 лв. с вкл. ДДС.

VI вариант – пакет за www.zname.info

Предложението включва:

1. Публикуването на 5 броя журналистически статии или съобщения в информационната ни агенция  www.zname.info до приключване на кампанията.

2. Рекламен банер, позициониран в онлайн изданието, с размер 300х250 рх, за целия период от кампанията.

Пакетът е на стойност 1350 лв. с вкл. ДДС.

VII вариант - изготвяне на собствен вестник

Графичен дизайн, предпечат, техническа редакция и печат на собствено хартиено издание от 4 стр. 2 пълноцветни и 2 черно-бели страници, което може да се разпространява като вложка в "Знаме"  или самостоятелно.

Цената на услугата е 1500 лв. с вкл. ДДС плюс 0,24 лв. на брой за влагане.

 

Разплащателна сметка:

БАНКА ДСК ЕАД ФЦ ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG34 STSA 9300 0020 4075 99

BIC: STSA BGSF

 

Рекламен офис на вестник “Знаме”:
Пазарджик, бул. “България” № 22, етаж 4,
телефони: 0884 350 635, 0888 834 837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ИК „ЗНАМЕ“ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 02.10.2022 г.

 

I. Договор с Областен съвет на БСП – Пазарджик

1. Дата на сключване: 31 август 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 2750 лв. с ДДС.

 

II. Договор с ПП ГЕРБ – Пазарджик

1. Дата на сключване: 2 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 1050 лв. с ДДС.

 

III. Договор с ПП „Волт“ за отразяване кампанията на ПП „Продължаваме промяната“

1. Дата на сключване 1 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 1050 лв. с ДДС.

 

IV. Договор с ПП “Демократична България“

1. Дата на сключване 1 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 2736 лв. с ДДС.

 

V. Договор с ПП „Възраждане“

1. Дата на сключване 5 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 600 с ДДС.

 

VI. Договор с ПП „Има такъв народ“

1. Дата на сключване 5 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 1500 лв. с ДДС.

 

VII. Договор с ПП „Консервативно обединение на десницата"

1. Дата на сключване 5 септември 2022 г. (анекс на 26 септември)

2. Предмет на договора: публикации в книжното тяло и на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (2 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 540 лв. с ДДС.

 

VIII. Договор с ПП „Движение за права и свободи"

1. Дата на сключване 26 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикациина сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (26 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 350 лв. с ДДС.

 

IX. Договор с ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“

1. Дата на сключване 26 септември 2022 г.

2. Предмет на договора: публикации на сайта zname.info.

3. Период: за предизборната кампания (26 септември - 30 септември 2022 г.)

4. Обща сума: 300 лв. с ДДС.