Регионът

Община Стрелча ще стимулира еднократно ученици с изявени дарби

  29.05.2020 14:36             
Община Стрелча ще стимулира еднократно ученици с изявени дарби

 

Община Стрелча, уведомява заинтересованите лица, че в периода от 01.06.2020г. до 12.06.2020г. ще се приемат документи за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча.
С Наредбата се определят условията и реда за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча. Целта е да се подпомогнат и стимулират деца с постижения в сферата на науката, изкуствата и спорта.
Право на отпускане на еднократно финансово стимулиране има всеки ученик от училищата на община Стрелча с доказани постижения за периода от 01 юни 2019 г. до 12 юни 2020 г. Областите за кандидатстване са:
•    Наука и техника - математика, информатика и информационни технологии, български език и литература, чужди езици, обществени науки, гражданско образование и религия,природни науки и технология, бит и технология;
•    Изкуство и култура - музика, хореография, изобразително изкуство и култура ;
•    Спорт.
Документи за кандидатстване:
•    Молба по образец;

•    Копие от документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
•    Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
•    Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
•    Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.
Документите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Община Стрелча в периода от 01.06.2020г. до 12.06.2020г . Лице за контакти: Лалка Димитрова - секретар на комисия по стипендиите. Може да откриете Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча на http://www.strelcha.bg – секция Общински съвет, раздел Наредби.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ТРУДОВ ДОГОВОР, ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ,  0896/ 530 441

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ТРУДОВ ДОГОВОР, ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ, 0896/ 530 441

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА , ГЕНОФОНД  ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК : ANGELO SHUMAN , 0895 33 65 65.

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА , ГЕНОФОНД ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК : ANGELO SHUMAN , 0895 33 65 65.

ДАВАМ  ПОД  НАЕМ  АПАРТАМЕНТ,  ДВУСТАЕН, ОБЗАВЕДЕН,  В ПАЗАРДЖИК, 0876 167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТ, ДВУСТАЕН, ОБЗАВЕДЕН, В ПАЗАРДЖИК, 0876 167 663
Всички