Регионът

Договорът за закриване и рекултивация на сметището е за 3,8 милиона лева

  05.06.2020 21:12             
Договорът за закриване и рекултивация на сметището е за 3,8 милиона лева

ВЕЛИНГРАД. Договорът за рекултивация на общинското депо, който бе подписан днес от кмета на общината д-р Костадин Коев, е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 3 846 137,88 лева. "Знаме" вече писа, че договорът бе подписан днес, на Световния ден на околната среда.

Контрактът е по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана в размер до 85 % от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.010-0007 „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност "Реповица", община Велинград“.

От предвидената сума 3 269 217,20 лева са от Европейския фонд за регионално развитие, а 576 920,68 лева са национално съфинансиране.

-Общата площ, подлежаща на техническа рекултивация е 53 032 кв.м.

Срокът за изпълнение на Договора е 23 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

С изпълнението на проекта община Велинград ще реши един от основните си екологични проблеми, свързани със сметището,което е неизползваемо от декември 2017 г. Въпреки това за последната година на два пъти в него възникваха пожари. Появиха се и нного съмнения  за нерегламентираното му използване. След стартирането и изпълнението на проекта това вече няма как да се случва.

Рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци по съвременни европейски изисквания и изграждането на  инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и  за компостиране  на зелени биоразрадими отпадъци, са основе приоритет на кмета д-р Костадин Коев, който с подписването на настоящия договор изпълнява заложените цели в  програмата за управление.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Къде ще почивате това лято?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ КЛИМАТИК "OSAKA", 12-ка, 380 лв. 0876 167 663.

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041
Всички