Пазарджик

Общината представя двата етапа на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради за 6,8 млн. лева

  03.08.2020 12:40             
Общината представя двата етапа на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради за 6,8 млн. лева

ПАЗАРДЖИК. Утре Община Пазарджик ще представи на пресконференция пред граждани, организации, институции и медии двата етапа на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик“. Пресконференцията ще се  проведе от 11:00 часа в Областния информационен център в сградата на Община Пазарджик. 

Двата етапа на проекта ще се реализират съответно в периодите 28.02.2020 г. - 28.12.2021 г. и 12.03.2020 г. - 12.01.2022 г. Те се финансират от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2021-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2021-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0006-C01 (№ РД-02-37-11/12.03.2020 г.)

Първият етап на проекта е на стойност 3 693 119,17 лв., от които 553 967,88  лв. са национално съфинансиране, а 3 139 151,29  лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.  Вторият етап е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата  цел на проекта  е да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради, обекти на интервенция, подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот в МЖС, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

(Зн)̀


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

СТАЯ ПОД НАЕМ, 0878 312 415.

СТАЯ ПОД НАЕМ, 0878 312 415.

НОВ СТАРЧЕСКИ ДОМ В ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ.”ВЛАДИСЛАВ” 35. ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СОЦИЛНИ УСЛУГИ - ДЕНОНОЩНО, ЛЕКАР И ХРАНА,ТЕЛ. 0876 793 910

НОВ СТАРЧЕСКИ ДОМ В ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ.”ВЛАДИСЛАВ” 35. ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - ДЕНОНОЩНО, ЛЕКАР И ХРАНА,ТЕЛ. 0876 793 910

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888  616 438

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888 616 438
Всички