Четвъртък, 24 Сеп 2020
 
Регионът

Община Панагюрище назначи работници по програма за заетост

  07.08.2020 10:08             
Община Панагюрище назначи работници по програма за заетост

Започна изпълнението на регионална програма за заетост на област Пазарджик за 2020 година в община Панагюрище. Съгласно подписания договор за заетост № 609-0015-20-31002/28.07.2020 г. между Агенцията по заетостта чрез дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище и Община Панагюрище, са назначени 4 безработни лица на длъжност „работник, озеленяване“ и 2 безработни лица на длъжност „работник, поддръжка на пътища“. Отпуснатите средства от държавния бюджет са в размер на 17 624,00 лева. Средствата, осигурени от общинския бюджет, са в размер на 1 000,00 лева.

Чрез реализирането на регионалната програма, Община Панагюрище ще осигури 4-месечна заетост на 6 безработни лица от уязвимите групи, които са изправени пред риск от бедност и социално изключване, социално, здравно и пенсионно осигуряване на трудоспособни безработни лица, обект на Програмата, ще се създадат трудови навици и ще се повиши качеството на човешките ресурси. Ще се повиши мотивацията, чрез заработване на трудови възнаграждения и ще се осъществи преход от пасивен към активен подход при работа с най-уязвимите групи безработни лица.

Наетите лица ще работят по утвърден график и разпределение в съответствие с природо – климатичните условия на няколко обекта в община Панагюрище.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

Свидетелство за основно образование на Мария Миткова Дончева,  № 0072690,  рег. номер: 2316/29.06.1993 г., издадено от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-Пазарджик,  е изгубено и е невалидно.

Свидетелство за основно образование на Мария Миткова Дончева, № 0072690, рег. номер: 2316/29.06.1993 г., издадено от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-Пазарджик, е изгубено и е невалидно.

ФИРМА ХРИС ПРЕДЛАГА НАМАЛЕНИЕ С 50% НА ЗАМРАЗЕНИ ПИЛЕТА И РАЗФАСОВКИ ОТ 23 СЕПТЕМВРИ ДО 23 ОКТОМВРИ 2020 Г.

ФИРМА ХРИС ПРЕДЛАГА НАМАЛЕНИЕ С 50% НА ЗАМРАЗЕНИ ПИЛЕТА И РАЗФАСОВКИ ОТ 23 СЕПТЕМВРИ ДО 23 ОКТОМВРИ 2020 Г.

ПРОДАВА СЕ НОВОСЪЗДАДЕНО ЛОЗЕ , ПЛОЩ 10,4 ДКА, РАЗСТОЯНИЕ  МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ -2,60 М., РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛОЗИТЕ -1,5 М., В ПЛОДОДАВАНЕ, ОРИГИНАЛЕН СОРТ МЕРЛО И КАБЕРНЕ /НЕХИБРИДНИ/, ОТСТОЯНИЕ ОТ БЕТОННО  КАНАЛЧЕ С ВОДА-10 М., ОТСТОЯНИЕ ОТ АС

ПРОДАВА СЕ НОВОСЪЗДАДЕНО ЛОЗЕ , ПЛОЩ 10,4 ДКА, РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ -2,60 М., РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛОЗИТЕ -1,5 М., В ПЛОДОДАВАНЕ, ОРИГИНАЛЕН СОРТ МЕРЛО И КАБЕРНЕ /НЕХИБРИДНИ/, ОТСТОЯНИЕ ОТ БЕТОННО КАНАЛЧЕ С ВОДА-10 М., ОТСТОЯНИЕ ОТ АСФАЛТОВ ПЪТ- 300 М., ОТСТОЯНИЕ ДО СЕЛОТО-2 КМ.,ТЕЛ. 0878 677 144.
Всички