Пазарджик

Изложба, посветена на 130-годишнината от рождението на професор Иван Батаклиев

  19.01.2021 14:09             
Изложба, посветена на 130-годишнината от рождението на професор Иван Батаклиев

ПАЗАРДЖИК. В периода 21 януари – 26 февруари 2021 г., в централната сграда на Регионалния исторически музей – Пазарджик, ще бъде експонирана изложба, посветена на 130 години от рождението на професор Иван Батаклиев (24 януари 1891 г.).

В изложбата ще бъдат подредени новопостъпили във фонда на РИМ – Пазарджик материали, свързани с живота и научната дейност на проф. Батаклиев – снимки, вещи и документи, дарени на музея от наследниците му.

Ще бъдат представени оригинални документи – ръкописи на статии, отпечатъци и рецензии, кореспонденция с български и чуждестранни учени, покани и акредитации за участие в международни научни конференции – в Лондон, Амстердам, Виена, Берлин, Варшава, както и за участие на проф. Батаклиев в организирания през 1937 г. Международен конгрес на славянските дружества в София.

Изложбата ще бъде експонирана във фоайето на музея, в пряка логическа връзка с поместения в две витрини кът, посветен на големия учен и представящ по-важните негови трудове.

Входът за ученици през цялото времетраене на изложбата е безплатен!

Регионален исторически музей – Пазарджик


Свързани