Четвъртък, 15 Апр 2021
 
Регионът

Община Стрелча рязко намалява разходите за депониран отпадък

  24.02.2021 07:40             
Община Стрелча рязко намалява разходите за депониран отпадък

Община Стрелча предприе действия за намаляване на разходите за депониран битов отпадък чрез сепариране на хартия, метал, пластмаса и стъкло. Вече е обособена площадка за предварително сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на общината.

Предприетите действия нареждат Стрелча до водещи общини с ясно изразена екологична политика.

Експерименталното ръчно сепариране на хартия, пластмаса, метал и стъкло при строго спазване на санитарните мерки за обеззаразяване,

дава следните високоефективни резултати:

В периода 8-12 февруари е събран и депониран 29.280 тона битов отпадък на регионалното депо в Панагюрище срещу 3326 лева. Отделени за повторно оползотворяване картон, метал, пластмаса, стъкло са в размер на 1.100 тона, а сметката е 13 600 лева.

В периода 15-19 февруари са събрани 25 000 това битов отпадък, но към депото са извозени едва 3.830 тона на срещу 435 лева. Защото са отделени за повторно оползотворяване картон, метал, пластмаса и стъкло в размер на 6.500 тона, а отделените за компостиране пръст, пепел, дървени стърготини и зелени отпадъци са в размер на 15.000 тона. Общият разход е 1820 лева, като спестени са 11 780 лева.

Какви са ползите?

С отделянето на отпадъци за повторно използване и компостиране Община Стрелча ще спестява приблизително 11 820 лв. на месец, коментират от администрацията. (Само за една седмица Община Стрелча спести средства на данъкоплатците в размер на 2251 лв. без да са включени спестените  разходи за гориво.)

На второ място, осигурена е работа на 5 крайно нуждаещи се безработни лица.

Не трябва да се забравят и екологичните ползи:

Чрез сепарирането на отпадъци за една седмица са сортирани следните видове отпадъци:

-60% пръст, пепел, дървени стърготини и зелени отпадъци за компостиране – 15 т

-23% пластмаса и найлон – 5.520 т за повторна употреба

-2% стъкло – 0.5 т за повторна употреба

15% смесени битови отпадъци – 3.830 тона за депониране на депото в Панагюрище.

Изчисленията показват, че

депонираните отпадъци от община Стрелча са с 85 % по- малко от досега извозваните в Панагюрище

Община Стрелча депонира около 1800 т смесени битови отпадъци годишно или  средно 150 т на месец. От пробното сепариране става ясно, че при отделяне на рециклируемите отпадъци и предаването им разделно на ЕКОПАК се спестява огромен ресурс на данъкоплатците от община Стрелча, които ще се използват за други цели.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ПРЕВОЗ НА КОЛЕТНИ НЕУНИВЕРСАЛНИ ПРАТКИ ДО 20 КГ И БАГАЖ БЕЗ ОБЕМИСТИ ТОВАРИ ДО АНГЛИЯ И ОБРАТНО. 00447440477886/0898961651

ПРОДАВАМ СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО „ЕЛИТ“, 140W, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, С РАДИО И USB, ТЕЛ. 0887915316

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888 616 438.
Всички