Пазарджик

Приют за бездомни и Център за деца от улицата ще бъдат открити до края на годината

  02.03.2021 11:30             
Приют за бездомни и Център за деца от улицата ще бъдат открити до края на годината

ПАЗАРДЖИК. Приют за безпризорни хора ще бъде изграден до края на годината, както и Център за работа с бездомни деца, съобщиха от Общинския информационен център. В страната има едва няколко действащи приюта, а в нашата област все още няма такъв. Най-близкият такъв приют е в Пловдив, но той е със запълнен капацитет, затова нуждата от него е повече от наложителна. В Пазарджик няма приют за бездомни, а само център за временно настаняване, където те могат да престоят до 3 месеца

Дейностите са част от проекта "Изграждане на Приют за лица и Център за работа с деца на улицата в град Пазарджик". Той се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.013  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на стойност 1 549 352,68 лв., от които 232 402,90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

„Целта е да се повиши качеството на живот на маргинализирани групи чрез решаване на социалните проблеми, свързани с необходимост от разкриване на иновативни социални услуги за деца и възрастни, поясниха експертите от Община Пазарджик. Това ще стане именно чрез изграждане на такъв Приют на ул. „Васил Априлов” и Център на ул. „Преспа”, като съществуващата сграда на ул. „Преспа” 27 ще бъде преустроена, ремонтирана и оборудвана именно за тази цел. Предвижда се строителството да започне през април и да продължи 6 месеца, а до края на 2021 година двете сгради да бъдат оборудвани и да започнат да функционират под шапката на Регионална дирекция „Социално подпомагане”.

Приютът ще бъде с капацитет за настаняване на 25 безпризорни и безнадзорни ползватели, а Центърът може да приеме 30 деца. Цифрите са подадени от социалните работници и сградите са достатъчни да поемат децата от улицата към днешна дата, поясниха експертите. В Приюта и Центъра  те ще получават закрила и подкрепа чрез дневни грижи, достъп до здравни, образователни и социални услуги в комфортна и сигурна обстановка. С новата социална услуга се цели да бъдат обхванати децата от улицата, тези които са били жертви на престъпления и са избягалите от домовете. С тях ще работят и социални работници, и психолози, като  идеята е децата отново да бъдат социализирани, а след получаването на адекватни грижи да придобият и умения.

Проектът ще се реализира в периода 11.05.2020 г. - 11.03.2022 г.

(Зн)

 


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ПРЕВОЗ НА КОЛЕТНИ НЕУНИВЕРСАЛНИ ПРАТКИ ДО 20 КГ И БАГАЖ БЕЗ ОБЕМИСТИ ТОВАРИ ДО АНГЛИЯ И ОБРАТНО. 00447440477886/0898961651

ПРОДАВАМ СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО „ЕЛИТ“, 140W, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, С РАДИО И USB, ТЕЛ. 0887915316

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888 616 438.
Всички