Регионът

РИОСВ глобява община Стрелча за разделното третиране на боклука

  08.03.2021 16:36             
РИОСВ глобява община Стрелча за разделното третиране на боклука

 

Проверка  на  експерти на РИОСВ-Пазарджик и представители на община Стрелча установи, че на площадка - складова  база  на  БКС  се  извършва третиране /ръчно сортиране/ на битови отпадъци  от  работнички на общинското предприятие ОП”БКС и ОИ” за отделяне на рециклируемите отпадъци в чували. За тази дейност се изисква документ по реда на чл. 35 от ЗУО, какъвто Община Стрелча и ОП”БКС и ОИ” не притежават, за което ще бъде наложена административно-наказателна мярка  по  ЗУО, съобщиха от еко инспекцията. За непроведена процудура по ЗООС за извършените дейности на проверяваната площадка също ще бъде наложена административно-наказателна мярка. Проверката установи и замърсявания с отпадъци от населението в близост до ромския квартал, извън регулация. Дадени са две предписания - за почистване на замърсените терени и недопускане на повторно  замърсяване с отпадъци, както и за незабавно прекратяване на дейността по ръчно сортиране на смесените битови отпадъци на община Стрелча до привеждане на дейността в съответствие с изискванията на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

През февруари РИОСВ-Пазарджик е проверил 13 сигнала, подадени на Зеления телефон. Повечето от тях са за замърсяване с отпадъци и нерегламентирани сметища. Извършена е проверка по сигнал за нерегламентирано сметище на улица „Веслец” в квартал „Ябълките” в Пазарджик. Констатирано е замърсяване по цялата дължина на улицата. На кмета на община Пазарджик е дадено предписание да организира почистването и да не допуска повторно замърсяване. Предстои последващ контрол. При проверка по сигнал за замърсяване на речното корито на р. Габровщица в с. Габровица, община Белово е констатирано, че е нарушена проводимостта на реката, с което се нарушава здравината на моста над нея. Дадено е предписание на община Белово за предприемане на спешни мерки за обследване на мостовото съоръжение с цел защита от вредното въздействие на водата.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ПРЕВОЗ НА КОЛЕТНИ НЕУНИВЕРСАЛНИ ПРАТКИ ДО 20 КГ И БАГАЖ БЕЗ ОБЕМИСТИ ТОВАРИ ДО АНГЛИЯ И ОБРАТНО. 00447440477886/0898961651

ПРОДАВАМ СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО „ЕЛИТ“, 140W, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, С РАДИО И USB, ТЕЛ. 0887915316

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888 616 438.
Всички