Регионът

Административният съд е отличник и в най-натоварената си година

  18.03.2021 15:33             
Административният съд е отличник и в най-натоварената си година

ПАЗАРДЖИК. Днес бе представен годишният отчетен доклад на Административния съд в областния град. При стриктни мерки за спазване на безопасността в условията на пандемия председателят на съда Мариана Шотева запозна присъстващите съдии, администратори и журналисти с цифрите, които сочат, че изминалата 2020-а година е била най-натоварената от самото създаване на съда през 2007 г. Въпреки това резултатите са много добри.

През 2020-а в Административния съд са постъпили общо 1462 дела, от които 1458 новообразувани и 4 върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. Това са с 234 повече спрямо делата от 2018 г. (1228), с 424 повече спрямо 2017 г. (1038) и само с 40 по-малко от делата образувани през 2019 г., когато заради местните избори са образувани дела по Изборния кодекс. От всички години досега през отчетната година в съда са разгледани най-много дела - общо 1825, в които се включват и несвършените в края на 2019 г. 363 дела. За сравнение, делата за разглеждане през 2019 г. са били 1771, през  2018 г. – 1442, а през 2017 г. – 1238.

Въпреки пандемията, отчетната година е рекордна и по отношение на броя свършени дела - 1431, които представляват 78,41% от общия брой дела за разглеждане (за 2019-а са 1408 (79,50%).

През миналата година утвърдената щатна численост е 28 щатни бройки, от които 8 съдии (включително две вакантни в началото на годината, а в края й - три) и 20 съдебни служители (всички заети). Но в съда няма утвърден щат за съдебен помощник, каквито щатове има дори в по-ниско натоварените съдилища.

Средната натовареност на съдия по щат е 228,13 дела за разглеждане през годината, което прави по 19,01 дела месечно (за 2019-а натовареността по щат е била 221,38 (18,45 дела средномесечно).

Съдия Шотева смята, че тенденцията за по-голяма натовареност ще продължи и през следващите години във връзка с изменението на АПК през 2018 г. и промяната на подсъдността на определени групи дела.

Подобна е картината с натовареността и по отношение на свършените дела (178,88 дела на съдия или средно на месец 14,91 дела). За периода средната действителна натовареност на съдия е 240,66 дела за разглеждане през годината (20,05 дела месечно), по-ниска от тази през 2019 г. (287,19/23,93 дела), но тогава през по-голямата част са правораздавали само шестима съдии. Действителната средномесечна натовареност на база свършени дела е 15,73 дела на съдия или 188,70 дела средногодишно. Въпреки това всички съдебни решения са постановени в законноустановения едномесечен срок, а другите показатели в графата „Срочност” също са много добри.

Съдия Васко Нанев, който през лятото на миналата година излезе в пенсия, е поощрен с отличие „Личен почетен знак първа степен – златен“, както и парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, съобщи съдия Шотева днес. Тя благодари на колегите си и поясни, че за поредна година анонимната анкета сред потребителите на съда в интернет и на място в съда е категорична, че си върши работата отлично. От гласувалите 97,5% са дали оценка „Отличен” и 2,5% - „Много добър”.

Освен че е имало най-голям брой дела за разглеждане, в храма на Темида са свършени и най-голям брой дела, в сравнение с всички предходни години.

Подробности за работата на Административния съд през 2020-а година четете в утрешния брой на „Знаме”.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ПРЕВОЗ НА КОЛЕТНИ НЕУНИВЕРСАЛНИ ПРАТКИ ДО 20 КГ И БАГАЖ БЕЗ ОБЕМИСТИ ТОВАРИ ДО АНГЛИЯ И ОБРАТНО. 00447440477886/0898961651

ПРОДАВАМ СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО „ЕЛИТ“, 140W, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, С РАДИО И USB, ТЕЛ. 0887915316

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888 616 438.
Всички