Регионът

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да кандидатстват

  25.03.2021 16:51             
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да кандидатстват

ВЕЛИНГРАД. Община Велинград стартира прием на документи за новата социална услуга „Асистентска подкрепа“. Кандидатите за потребители могат да подават заявления в деловодството на Община Велинград,  всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Специализираните социални услуги ще бъдат извършвани от наети за целта лица и ще включват ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и пълнолетни с трайни увреждания, както и на хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване. 

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Необходими документи за кандидатстване:

•         Заявление-декларация ;

•         Документ за самоличност (за справка);

•         Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

•         Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Велинград на адрес: m.velingrad.bg.

За допълнителна информация тел. 0885/202 438, Надежда Цопанова – Отдел„ ХСД“ в Община Велинград.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ПРЕВОЗ НА КОЛЕТНИ НЕУНИВЕРСАЛНИ ПРАТКИ ДО 20 КГ И БАГАЖ БЕЗ ОБЕМИСТИ ТОВАРИ ДО АНГЛИЯ И ОБРАТНО. 00447440477886/0898961651

ПРОДАВАМ СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО „ЕЛИТ“, 140W, В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, С РАДИО И USB, ТЕЛ. 0887915316

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888 616 438.
Всички