Регионът

Обявено е бедствено положение в района на река Малка Мътница

  14.04.2021 16:44             
Обявено е бедствено положение в района на река Малка Мътница

Днес от 10:30 часа се проведе извънредно заседание на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. На него бе взето решение за обявяване на „бедствено положение” за част от територията на община Велинград за периода от 7 дни – от 12:00 часа на 14.04.2021 год. до 12:00 часа на 21.04.2021 год.. Границите на територията, за която се обявява бедственото положение, е в землището на гр. Велинград - от двете страни на поречието на река Малка Мътница - от язовир Малка Мътница до вливането й в река Мътница.

Бедственото положение е обявено заради наложеното контролирано изпускане на язовир Малка Мътница и частично разрушените диги на река Малка Мътница. Залети са обработваеми земеделски площи от двете страни по поречието на реката. Реална е опасността от преливане на река Малка Мътница при вливането й в река Мътница и заливането на Подстанция-Велинград, собственост на ЕСО . Ако бъде залята подстанцията, може да останат без електрозахранване двете общини Велинград и Ракитово.

За седемдневния период ,с цел опазване живота и здравето на населението, се ограничава движението на хора и МПС от двете страни на поречието на река Малка Мътница, от язовир Малка Мътница до вливането й в река Мътница.

(Зн)


Свързани