Регионът

Започна обновяването на училището в Света Петка

  16.04.2021 16:18             
Започна обновяването на училището в Света Петка

Започнаха строително-монтажните дейности по Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Смирненски” в Света Петка.

Финансирането е осигурено по Програма за развитие на селските райони по Приоритетна ос „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” и е на стойност 806 687.85 лв. / без ДДС/.

Чрез реконструкция и обновяване на материално-техническата база на учебното заведение ще бъдат създаени по-добри, качествени и модерни условия за обучението на 407 деца, които се възпитават там. Проектът включва изграждане на асансьор за деца и хора в неравностойно положение, изграждане на лекарски кабинет, цялостна подмяна на настилки, финишни покрития по стени и тавани, подмяна на стълбищни парапети и врати, цялостна подмяна на електро и В и К инсталации, както и преустройство на санитарните помещения и подсигуряване на „топла връзка” осигуряваща защитен достъп до тях. Сега съществуващите санитарни възли се намират в двора на училището и нямат пряка връзка с училищния корпус.

Срокът за изпълнение на Проекта е до 07.05.2022 година.

(Зн)


Свързани