Пазарджик

Ученици подписват договори за добри взаимоотношения

  15.10.2021 10:48             
Ученици подписват договори за добри взаимоотношения

ПАЗАРДЖИК. В страната сигналите за насилие сред учениците зачестяват. Шокиращ случай на дете, изпаднало в кома след побой в училище, имаше само преди няколко дни. Проблемът става все по-наболял и в световен мащаб, включително и заради влиянието, което оказват върху подрастващите, филми, сериали, онлайн платформи и т. н.

На този фон пазарджишки ученици подписват договори за добри взаимоотношения. Тази седмица го направиха учениците от 3„а“ и 3 „б“ класове, с класни ръководители Славяна Ранчева и Катя Божилова. Инициативата е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ - Община Пазарджик.

Гост и на двете паралелки беше секретарят на комисията Бисерка Трайкова.

В рамките на дискусията, с фокус взаимоотношенията в училище, г-жа Трайкова разговаря с учениците колко важно е уважението към другия в училище, както и създаването и поддържането на приятна и забавна атмосфера за учене и забавление в училищна среда.

В договорите са заложени следните отговорности на учениците:

1. Показвам уважение с думи и дела към учители и съученици.

2. Говоря мило.

3. Изразявам внимание и благодарност.

4. Честен и искрен съм.

5. Спазвам правилата в класната стая.

6. Помагам и съдействам на всеки свой съученик.

7. Поемам отговорност за своите думи и постъпки.

8. Всеки ден правя поне една добра постъпка, за да бъде светът около мен по-добър.

Учениците и от двата клада отговаряха на въпросите: Какво ме прави добър човек?

Какво ме прави добър приятел?

Беше разиграна интересна игра със следното условие. Единият участник стиска юмрук, а другият има задачата да го накара да отвори длан, като идеята е да се предложат различни варианти за реакция и те да бъдат обсъдени. Децата се обръщаха основно с мили думи и молби един към друг за разрешаване на казуса, но в единият от класовете Корона вирусът попречи на успешния край на заданието, коментира секретарят на комисията г-жа Бисерка Трайкова, която обясни че деца са казали: „Няма да подам ръка, защото в ситуация на епидемия не докосвам дланите на други хора!”.

Договори за добри взаимоотношения ще бъдат предложени на всички ученици в Начално училище „Васил Друмев, съобщи още Бисерка Трайкова. Такива вече са подписани от учениците в четвъртите класове. Г-жа Трайкова обясни още, че до края на годината от МКБППМН ще следят стриктно дали договорите се изпълняват от учениците, къде се срещат трудностите и как те могат да бъдат преодолени.

(Зн)


Свързани