Пазарджик

Вятър в косите и новата стихосбирка на Борис Стоянов

  17.11.2021 07:27             
Вятър в косите и новата стихосбирка на Борис Стоянов

След късния си дебют през 2013 г. със стихосбирката си „Полет в синевата“ Борис Стоянов издаде и втора – „В далечното някога…”, с която, изглежда, доказва не само афинитета си към лирическото слово, но и упоритата си съпротива срещу времето, което постепенно отнема младостта ни, мечтите ни, надеждите ни. Ето защо една от главните теми на поезията му е неумолимият преход от младостта към старостта - а тя е нежелана, защото „сили в мен/напират още/и чувам още повика на младостта; и идва, „потропвайки с бастун“, като отрезвяваща изненада, като коварна измама. Когато неизбежното дойде, лирическият говорител на Стоянов има една молба:

…от живота

милост ще поискам,

да не пълзя поне на колене.

„Вятър в косите“

Мисля, че тук не става дума само за физическа безпомощност, която уронва човешкото ни достойнство и ни прави ненужни; „молбата“ има и метафоричен смисъл: да останем верни на себе си! Да не изгубим „пламъка в очите“ и „образа на младостта(„Надежда“).

Мотивът за изтичащото време е най-впечатляващо изведен в стихотворението „Обратно броене“:Тиктака/на живота часовникът/ вечен/и дните безпощадно брои“.

И ето поантата:

И няма спасение,

няма!

Дори и будни –

в сърцата ни

часовник тиктака…

И няма спасение…

Това минорно настроение е приглушено, понякога поддаващо се на отчаяние, но неочаквано измествано от оптимистични надежди или пък самоиронични решения. Като желанието му с хитрост да влезе в рая („Пътят към рая“) или пък да направи сделка с дявола: „Спри се за миг/забързан живот!“ – „Ще платя,/ако трябва с душата си/даже,/колкото и много от това/да боли“ Спогодбата е за „отсрочка малка/на преброените/дни“(„Спогодба“). Или пък просто да му удари сто грама ракия и да преглътне тревогите „като хапка/мезе“. (Щом изгрее денят“). Но някъде пред нас, по-надалеч или по-наблизо, има гара, която е последна, и ни чака – неотменна, безстрастна, сурова. При нея няма „транзитно“ минаване, а билетът ни е еднопосочен („Последна гара“). И сега е времето, преди да пристигнем на мястото, откъдето никой не се е връщал, да погледнем назад, да преценим стореното от нас. В този смисъл поемата му „По пътя“ е равносметка на изминатите житейски пътища, на неизбежните провали и техните уроци („препъвах се и падах“). И когато неизбежното наближава, трябва да имаш куража да призовеш връстниците си, преди да минат „под обратната страна/на тревата зелена“, да коленичат „пред олтара на времето“ и прошка да поискат от децата си, да се случи този винаги труден разговор между поколенията, между деца и родители („Прошка“). А когато се срещнете, да вдигнете наздравица и да си спомните за ученическите си години,  за бала „възторжен“, за младостта, „щастливо изгубена“(„Наздравица“). А загадката на БЪДНОТО ще роди особени прозрения за него. Ако в стихотворението „Мечтание“ има заявено неясно знание за очакваното, то в „Прераждане“ желанието е разкрито нека да се прероди в „плодно дърво“, което да дава плодове и да прави сянка, да е полезно за хората.

В годините на житейската си есен все по-често се връщаме в спомените си към детството си; то е най-личният етап от живота ни, своеобразният чип на нашата идентичност. За Борис Стоянов това е любимият му град, това е река Марица, бреговете й, това е остров „Свобода“, неговата Итака:

Тъгувам за теб,

мой остров Итака,

с прикрити

в очите сълзи.

За хлапето,

пораснало в тебе, тъгувам,

което пак в теб

се завръща,

но с побелели вече коси.

„Пораснало детство“

Няма как СЕГА да е равнозначно на НЯКОГА – и поетът носталгично се врича в любов към града на неговото детство („Миниатюра за Пазарджик“), припомня ни есените край Марица („Есен край Марица“), тополите, върбите, врабчетата сиви и гугутките от миналото  („Старият бряг на Марица“). И, разбира се, това не е само меланхолична реминисценция, а горчиво примирение с времето, което не търпи застой.

В стиховете на Стоянов читателят ще припознае собственото си минало и настоящето, което задава вечните въпроси за смисъла на живота и тревожната надежда „някога да заблестим в небесата като малки звезди“.

И още нещо, което е негово лично прозрение: Словото е спасителна алтернатива и надежда за духовно безсмъртие, романтично предчувствие за наследство, което няма материална стойност; то е контрапункт на смъртта, която никъде не се споменава, тя е неприемлива дори като буквено означение, което може да има фаталистично въздействие.

Георги К. СПАСОВ


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР, ГРИМ. 0888 616 438

ВЪЗРАСТНА ЖЕНА ТЪРСИ ЖЕНА, КОЯТО ДА ЖИВЕЕ ПРИ НЕЯ НА СИМВОЛИЧЕН НАЕМ, НЕ ЗА ГЛЕДАНЕ, А ЗА КОМПАНИЯ. 0884 223 113

ПРОДАВАМ ЕТАЖ ОТ КЪЩА, ЦЕНТЪР, 0878 312 415
Всички