Понеделник, 04 Юли 2022
 
Регионът

Прокурорът на годината е от Пещера

  03.05.2022 18:51             
Прокурорът на годината е от Пещера

Пред участниците в Общото събрание на АПБ Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България връчи наградата „Прокурор на годината“ на Атанас Илиев – заместник–районен прокурор на Районната прокуратура в Пловдив. Атанас Илиев е от Пещера.

За голяма част от прокурорите Атанас Илиев е известен като  дългогодишен говорител на Районна прокуратура – Пловдив. В резултат от неговото балансирано и прецизно присъствие в националните и регионалните медии вниманието на българското общество беше насочено  към положителните резултати от работата на прокурорите от РП – Пловдив, особено по дела от висок обществен интерес.

В качеството си на говорител Атанас Илиев достойно и със себеотрицание защити свои колеги от публично и необосновано неглижиране  на положения от тях труд конкретни досъдебни производства. Като последица той понесе  негативите на обществения антагонизъм, белязал през последната година нашето професионално всекидневие. 

Прокурор Атанас Илиев се ползва с висок авторитет сред своите колеги. Наред с дейността си като говорител на РП – Пловдив, той изпълнява отговорно и прецизно своите задълженията, които произтичат от заеманата от него длъжност „заместник – районен прокурор“ на РП – Пловдив. Като прокурор в Районна прокуратура в Пловдив прокурор Илиев наблюдава и ръководи разследването по дела с изключителна правна и фактическа сложност и значим обществен интерес. Доказал е високия си професионализъм, квалификация, способност за работа в екип и разпределяне на задачите в него. Няма налагани наказания или прояви, накърняващи престижа на Прокуратурата на Република България.

Въпреки високата си служебна заетост прокурор Атанас Илиев допринесе и за развитието и популяризирането на дейността на Асоциацията на прокурорите в България. Вероятно на малцина е известно, че той е създал и развил настоящия сайт на професионалното сдружение. Като член на УС в мандата 2013-2016 г. той беше част от екипа на проекта, станал популярен в последствие като „Екопроекта“. Същият проект получи и високо международно признание.

Прокурор Атанас Илиев създаде и поддържа и официалния сайт на „Екопроекта“, където публикуваше своевременно учебни материали, изчерпателна информация за проектните дейности и резултатите от тях=

Наградата „Прокурор на годината“ е връчена на прокурор Атанас Илиев за проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения, както и за неговия принос към развитието на АПБ.

(Зн)

 


Свързани