Регионът

Средно училище ”Васил Левски” – начало без край

  04.05.2022 07:12             
Средно училище ”Васил Левски” – начало без край

ВЕЛИНГРАД. Преди едно столетие една съкровена мечта на населението от Чепинското корито става факт – отваря врати първото средно училище в района.

През годините училище „Васил Левски” се утвърждава като едно от най-престижните учебни заведения в региона. Вълнуващи са фактите и събитията от живота му, завидни са постиженията за 100 години път. Така юбилеят, който отбелязваме през 2022 г., е време на разцвет, здрави традиции и новости в образованието на младите хора, в разгръщането на техния потенциал, в израстването им като достойни българи и граждани на света.

Началото е септември 1922 г.,

когато със заповед №3472 на Министерството на народното просвещение се открива Смесено непълно реално училище с директор Димитър Хр. Димитров.

Няколко години по-късно училищната сграда се оказва тясна да побере всички ученици и се налага построяването на нова. На 24 юли 1938 г. с тържествен водосвет се полага основният камък на новата училищна сграда, която се открива на 18 септември 1939 г.

Редят се години на усилен труд от страна на учителите и обществеността за изграждането на Гимназията като авторитетно учебно заведение, в което учещите се получават солидна подготовка и през септември 1942 г. със заповед № 3434 на Министерството на просвещението се обявява за

Климатическа гимназия, единствена в страната

По предложение на директора Радослав Мутафчиев през 1945 г. за патрон на гимназията е избран Васил Левски.

От 1949 г. към гимназията се разкриват и паралелки с двегодишен курс на обучение за начални учители. След завършването на тези паралелки голяма част от възпитаниците на училището започват да работят като начални учители из цялото Чепинско корито и отдават своя живот на педагогическата професия.

След поредната образователна реформа през 1981 г. училището се премества в нова модерна сграда, в която и сега продължава обучението.

През 1992 г., след успешно положени изпити по математика и БЕЛ,

е сформирана първата паралелка извън Пазарджик с интензивно изучаване на английски език

Първи преподаватели в нея са М. Кутрянска, Т. Захова, Дж. Уудфорд и Пл. Ангелов. С много ентусиазъм и жар учителите обучават учениците си, които се представят отлично на окръжни олимпиади и национални състезания по английски език, а много от тях продължават образованието си в чужбина.

С благодарност можем да споменем имената на

всички директори,

които са работили и допринесли за развитието на училището: Димитър Хр. Димитров, Иван Ачев, Петко Захов, Радослав Мутафчиев, Йордан Янков, Иван Дивизиев, Спаска Пеева, Кирил Велев, Атанас Фурнаджиев, Неджат Кехайов, Мария Янчева, Емил Моллов.

В продължение на 100 години училището играе важна роля за интелектуалното развитие на Велинград и региона. Авторитетът му се изгражда не само от професионализма на неговите преподаватели, но и от успехите на неговите възпитаници. Фактът, че

гимназията е дала на България много видни личности

- общественици, учени, инженери, лекари, дейци на културата и професионалисти в различни области, сам по себе си говори за наложения висок стандарт в образованието и обучението на младото поколение.    За един век образованието си завършват хиляди млади хора.

И днес училището е сред водещите в Пазарджишка област.

Средно училище „Васил Левски“ работи в добро сътрудничество и взаимодействие с редица неправителствени организации и фондации „Джуниър Ачийвмънт – България”, фондация „Васил Левски”, общобългарски комитет „Васил Левски”, фондация „Тангра Танаккра”, Ротари клуб - Велинград и др., които допринасят за подобряване на материално-техническата база на училището и за ефективността на учебно-възпитателния процес. 

Ученическите компании, които работят по програма „Джуниър Ачийвмънт”, функционират изключително добре. През 2010 г.

ученическата  компания „Junior Recylcers” става най-добра в България

и участва в европейското издание на състезанието в Каляри, Италия, където също се представят отлично.

През 2007 г.-2009 г. по програма „Коменски” се реализира успешен проект „P.E.O.P.L.E” за двустранен обмен с училище от Окстед, Великобритания, а през 2011г.-2013 г. е реализиран проектът „Y.E.S” за двустранен обмен с училище „Енрико Фелини” от гр. Понтедера, Италия. Много са проектите по програма „Еразъм +“, в които училището взима дейно участие: Environmental education – 2013 г.-2015 г., Youth, MWPE – 2015 г.-2017 г., Innovation in Education – 2015 г.-2017 г., Euroscola- 2017 г., BEUnique – 2017 г.-2019 г., Useful methods to combat violence in schools- 2018 г.-2020 г., HERCULES- 2018 г.-2020 г., Y.E.S. – G.R.E.E.N. – 2019 г.-2021 г. През 2021 г. СУ „Васил Левски“  получава Еразъм акредитация за успешно реализирани проекти.

В навечерието на юбилейната година СУ „Васил Левски“  създава

проекта „Междучасие ТВ“,

в който учениците са журналисти – правят репортажи, взимат интервюта, заснемат и обработват видео материалите.. Новинарските емисии се качват всяка седмица в собствения им YouTube канал и това развива дигиталните им умения.

С новоизградения STEM център „3К“ финансиран по национална програма за изграждане на училищна STEM среда училището прекрачи във втория век от своето съществуване. STEM центърът се състои от няколко зали: зала „Роботика и програмиране“, където ще се обучават учениците от профил „Софтуерни и хардуерни науки“; зала „Дебати и презентиране“, в която учениците ще се учат да водят дебати, дискусии и диспути и в която ще се провеждат срещи с личности от различни сфери; зала „Приобщаващо образование“ за деца със специални образователни потребности; зала „Палитра и звук“, предназначена за изкуство и по-различни часове по хуманитарните дисциплини.

Колективът

е амбициран и работи за повишаване на своята квалификация. Учителите се стремят да развиват у учениците чувства на гордост, родолюбие и човеколюбие. Затова нашите възпитаници са будни, отговорни, изобретателни и интелигентни млади хора, които се реализират успешно в живота.

Направената равносметка на изминалия път ни дава надеждата, че няма да спре да се развива новаторският дух на училището. В тези години на преход и преосмисляне на ценностите едно е важно за всички нас: да продължим традициите и в същото време да бъдем в крак с изискванията на времето. СУ „Васил Левски” ще продължава да изпълнява своята просветна мисия, да възпитава достойни и честни хора, които отстояват и развиват най-доброто, научено от тях в училище и да издигат авторитета му в национален мащаб.

Може още много да се пише за успехите на учителите и учениците от училище „Васил Левски” и всички те ще бъдат доказателство, че Гимназията винаги е била, е и ще бъде един истински светилник на просветата в Чепинския край.

Мария ЧОРБАДЖИЕВА, старши учител по български език и литература в СУ „Васил Левски“, Велинград


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ФИРМА "ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОБЩИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЗЕМЛИЩЕ НА С. БРАТАНИЦА, ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС 200 ДКА, ТРУДОВ ДОГОВОР, ЗАПЛАТА 710 ЛВ. ТЕЛ. 0888 141 977

ФИРМА "ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОБЩИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЗЕМЛИЩЕ НА С. МОКРИЩЕ, ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС 500 ДКА, ТРУДОВ ДОГОВОР, ЗАПЛАТА 710 ЛВ. ТЕЛ. 0888 141 977

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУСТАЕН. 0988 739 272
Всички