Регионът

Прерязаха лентата на три ремонтирани улици в Пещера

  20.05.2022 14:16             
Прерязаха лентата на три ремонтирани улици в Пещера

Кметът Йордан Младенов, областният управител на Пазарджик Андрей Гечев, председателят на Общински съвет д-р Николай Пенев, заместник кметовете Гълъбина Карамитрева и Елена Рядкова и секретарят на Община Пещера Галина Стоянова, присъстваха на откриването на ремонтираните улици „Георги Кьосеиванов“, „Иван Вазов“ и „Изгрев“ . Тук бяха представители на фирмите изпълнители.
Проектът е финансиран в рамките на процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7.2 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът е на стойност 962 304 лв.
Строежът представлява реконструкция на улична мрежа в гр. Пещера по ул. „Иван Вазов“, ул. „Изгрев“ и на ул. „Георги Кьосеиванов“. В транспортно-комуникационно отношение тези улици принадлежат към второстепенната улична мрежа – улици VI клас.
Изпълнена е реконструкция на пътната конструкция – асфалтови пластове и основа от трошенокаменна настилка. Подменени са тротоарната настилка с бетонови плочи и нови бетонови бордюри според новата нивелета, като е запазена съществуващата инженерна инфраструктура.
В местата на пешеходните пресичания и достъп до имоти и гаражи са предвидени и изпълнени понижения на бордюрите съгласно проектните детайли. Тротоарите са с различни ширини до съществуващите огради.
Негово Благовенство отец Тодор извърши водосвет. Пред присъстващите кметът Младенов каза :" Освен средствата от фонд "Земеделие", средства за подмяна на водопровода осигуриха държавата и Общината, която с лични средства подмени водопровода за стопански нужди. " Младенов пожела здраве на живеещите в този район и безаварийно шофиране.
Андрей Гечев поздрави ръководството на Общината за успешното и качествено изпълнените строително монтажни работи. Гечев обеща сътрудничеството между институциите да продължи за подобряване на инфраструктурата на Пещера.
Д-р Пенев изрази удовлетворението си от новата визия на улиците и благодари за това, че "като принципал на Общинската собственост, Общинския съвет и гражданите на града получаваме тази поредна, прекрасна придобивка. Сега ние ще ползваме за дълги години направеното."
Всичко заложено е изпълнено качествено, в срок и в синхрон между институциите. За краткото време три от улиците в Пещера станаха неузнаваеми и европейски. Остана убеждението, че е важно, когато се правят улиците, те трябва да са устойчиви.
(Зн)

 


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

РЕСТОРАНТ РОНИ /ТЕАТЪРА/ - БОГАТО ОБЕДНО МЕНЮ. КЕТЪРИНГ ДО ДОМА И ОФИСА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ. 0878 103 118

"НИНА ТРЕЙД-18" ЕООД - СКЛАД ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ПРОДАВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГРЕДИ, ДЪСКИ, ДЮШЕМЕ, ЛАМПЕРИЯ, ПОДПАЛКИ И ДР. НА НИСКИ ЦЕНИ В СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТИТЕ. 0899 198 498

КУПУВАМ НИВИ В ЦЯЛАТА СТРАНА. 0888 404 140, 034/42-08-96
Всички