Понеделник, 04 Юли 2022
 
Други

Таня Благова, директор на ПГИМ-Пазарджик: “Народността не пада там, дето знаньето живей...“ Честит празник!

  24.05.2022 07:35             
Таня Благова, директор на ПГИМ-Пазарджик: “Народността  не  пада там, дето знаньето живей...“ Честит празник!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В навечерието на 24 май – светлия празник  на българската духовност, просвета и култура, се обръщам към Вас с пожелание  да съхраните  силата на онзи български дух, който опазва през вековете нашата общност, който е вдъхновение за сънародниците ни у нас и в чужбина, с който споделяме светлината на знанието! 

От далечния девети век идва писменост, съграждаща култура и държавност, независимост и национално самочувствие. С тази книжнина земята ни ще пребъде като територия на духовни ценности,  като родина на достойни хора, опазили и развили буквеното слово на светите братя Кирил и Методий! Ще пребъдем  с чистота и силата  на порива към знание!

Скъпи учители, 24 май е Вашият ден - посрещнете го с многовековната обич и мъдрост, която се таи в темелите на всяко българско училище!

И бъдете горди с благословения си труд – от тези темели тръгва пътят на всяко наше дете, на всяко българско семейство, на народа ни!

Честит празник!

 

ТАНЯ БЛАГОВА

ДИРЕКТОР НА ПГИМ - ПАЗАРДЖИК


Свързани