Пазарджик

Проблеми при достъпа до лични документи и решения

  07.06.2022 16:46             
Проблеми при достъпа до лични документи и решения

Регионална кръгла маса по проект "Невидимите, които виждаме" се състоя в Пазарджик

Регионална кръгла маса на тема "Проблеми при достъпа до лични документи и решения" се проведе днес в Пазарджик. Кръглата маса е в рамките на национална застъпническа кампания по проект "Невидимите, които виждаме". По време на събитието бяха представени резултатите от изследователски доклад по проблема, както и възможните решения.

През последните 10 години нараства броят на гражданите без документ за самоличност в България. Проблемът е особено тежък, тъй като непропорционално засяга хора, живеещи около прага на бедността и застрашени от бездомност. Без лична карта те загубват своята гражданска идентичност, престават да съществуват в правния мир, стават невидими, невидими стават и техните деца.

Липсата на лична карта крайно и често невъзвратимо маргинализира български граждани, които живеят при трайно ограничаване на техни основни права: на образование, на труд, на достъп до здравеопазване, на гласуване, на свободно придвижване. Без лична карта те не могат да  сключат брак, да влязат в съда, да получат здравни грижи и социални услуги, да получат социални помощи и животоспасяваща терапия от аптеката, да сключат договор с банка, с работодател, с оператор на комуникационни услуги, да използват нотариални услуги и пр.

Повече за проекта:

Застъпническата кампания в рамките на "Невидимите, които виждаме" е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве "С грижа от 0 до 3". Изпълнява се с финансовата подкрепа на Фондация "Тръст за социална алтернатива", "Отворено общество" и "Портикус". Водеща организация по проекта е Фондация "Фонд ИГА" гр. Пазарджик, а партньори са СНЦ "Инициатива за равни възможности" гр. София и Сдружение "Хаячи" гр. Нови пазар.

За още информация последвайте страницата във Facebook "Невидимите, които виждаме"

(Зн)

 


Свързани