Регионът

Домашният социален патронаж в Стрелча вече е с ремонтирана сграда

  15.06.2022 08:20             
Домашният социален патронаж в Стрелча вече е с ремонтирана сграда

Подмяна на дограмата на сградата, ВиК и електрическата инсталация, ремонт на помещенията и кухненския блок са част от реализираните строителни дейности по проекта „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж, гр. Стрелча“ на стойност 49 930.55 лв. с ДДС, от които 44 937.49 лв. финансиране от Фонд „Социална закрила“ и 4993.06 лв. съфинансиране от Община Стрелча.

Служителите на Домашния социален патронаж ще извършват вече служебните си задължения в приветливи и ремонтирани помещения.

Кметът на общината инж. Георги Павлов коментира, че е силно удовлетворен от изпълнението на този проект, защото Домашния социален патронаж е едно от звената, които осъществяват активната социална политика на управлението му и 210-те жители на общината, които са потребители на обществената трапезария заслужават да получат качествена храна, приготвена в съвременни и хигиенични условия.

„Предоставяме 10 социални услуги с около 300 потребители и около 60 души зает персонал и считам, че посоката, в която вървим за защита на уязвимите групи от населението на общината, е правилна и вярна. Ще продължим да търсим нови начини и форми за увеличаване на предлаганите социални услуги, за да се чувстват жителите на община Стрелча защитени и обгрижени“, продължи кметът Павлов.

(Зв)


Свързани