Четвъртък, 18 Авг 2022
 
Други

Наш съдия е сред 15-те кандидати за член на ВСС

  17.06.2022 10:57             
Наш съдия е сред 15-те кандидати за член на ВСС

Наш съдия е сред 15-те кандидати за членове от съдийската квота на новия Висш съдебен съвет. За последно пазарджишки съдия бе в състава на ВСС до есента на 2012 г. – Георги Шопов (три години по-късно бившият административен ръководител на Окръжния съд и настоящ омбудсман на община Пазарджик се пенсионира). Сега кандидат е съдия Красимир Лесенски от Районния съд в Пазарджик, който правораздава в областния ни град от юни 2013 г., първо като младши съдия в Окръжен съд-Пазарджик. От есента на 2019-а до февруари 2022 г. той бе командирован в Административен съд-Пазарджик. Работил е като юрисконсулт и разследващ полицай. Завършил е "Право" в ПУ "Паисий Хилендарски" и ниога досега не е участвал в конкурс, коментират за "Знаме" негови близки и му стискат палци да бъде избран. Той е издигнат от пазарджишки съдии и е подкрепен от магистрати в черни тоги от различни съдилища - включително от Върховния касационен съд, Софийски административен съд и Софийски градски съд.

Утре, 18 юни 2022 г., в зала 1 на НДК ще започне Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС. Право на участие в него имат 2199 съдии, като 1826 от тях са заявили електронно гласуване. 15 са кандидатите за шест изборни места. Това са: Атанас Атанасов и Владимир Вълков – съдии в Софийски градски съд (СГС), Даниела Александрова – заместник-председател на Софийския районен съд (СРС), Дора Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – София, Антоанета Аргирова, Татяна Жилова – съдии в Административен съд – София-град, Красимир Лесенски от Районен съд – Пазарджик, Йордан Дамаскинов – съдия в Окръжен съд – Русе. Младен Димитров, административен ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново, Любомир Нинов, съдия в Районен съд – Варна, Иван Калибацев, административен ръководител – председател на Районен съд – Пловдв, Мария Терзийска, заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Варна, Васил Маринов Петков, административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол, Явор Иванов Колев, административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив, Миглена Тянкова , административен ръководител – председател на Окръжен съд – Хасково.

Форумът ще се проведе в две последователни съботи. При липса на кворум, т. е. при регистрирани по-малко от половината имащи право на глас, събранието ще бъде отложено за един час по-късно и ще се проведе независимо от броя на присъстващите. Съдиите ще проведат избори за председател на събранието, избирателна комисия и избирателни секции, както и ще бъде прието решение за времето за изслушване на всеки от 15 кандидати. Те ще представят своите концепции и ще отговарят на въпроси, поставени от членовете на Общото събрание и на Избирателната комисия.

След изслушването Общото събрание ще продължи на 25 юни 2022 г. в Съдебната палата, където съдиите могат да гласуват с хартиени бюлетини. Тогава изборният ден ще приключи с обявяване на резултатите от проведеното гласуване и решението на избирателната комисия.

„Знаме“ припомня, че Съдийската колегия на ВСС се състои от 14 членове и включва председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, шестима членове, избрани пряко от съдиите, и шестима членове, избрани от Народното събрание.

Мандатът на изборните членове на ВСС е 5 години. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.

(Зн)


Свързани