Регионът

В община Стрелча продължава да се предоставя топъл обяд в условията на пандемия

  24.06.2022 16:49             
В община Стрелча продължава да се предоставя топъл обяд в условията на пандемия

Община Стрелча  продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на 80 потребители от населените места в община Стрелча – гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода, с. Блатница, считано от 01.01.2021 г. до 09.09.2022 г.
Целевите групи по проекта са:

 1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2.  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Услугата „Топъл обяд” се предоставя от Домашен социален патронаж – Стрелча, която  включва получаване на безплатна храна за обяд всеки  работен  ден  от  седмицата - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги и. др..

(Зн)


Свързани