Пазарджик

На 12-о и 13-о място сме в зрелостни изпити’2022

  18.07.2022 07:37             
На 12-о и 13-о място сме в зрелостни изпити’2022

Повсеместно влошаване на показателите – по-ниски оценки и в пъти повече двойки

Външните оценявания, които вече се провеждат на четири етапа от училищното образование – след четвърти, седми, десети и дванадесети клас – със сигурност са много далеч от пълна и точна диагноза на качеството и проблемите в него. Въпреки това обаче те дават проста и ясна оценка на поне един аспект на постиженията на учениците. Върху външните оценявания, и по-конкретно върху зрелостните изпити, е фокусирано изследването на Института за пазарна икономика (ИПИ). Ето до какви изводи са достигнали анализаторите.

Резултатите след седми клас тази година регистрираха почти повсеместно влошаване в сравнение с предишната,

големи регионални различия,

но пък след десети поне в математиката се регистрира леко подобрение. За сметка на това, през учебната 2021/22 г. се наблюдава всеобщо и значително влошаване на зрелостните изпити, които са и от най-голямо значение са по-нататъшната реализация на дванадесетокласниците във висшето образование.

Данните за резултатите от зрелостните изпити по български език и литература през 2022 г. на областно равнище, получени от ИПИ по ЗДОИ сочат значително по-ниски оценки във всички области на страната – нито една не е регистрирала ръст спрямо 2021 г.

Спадът далеч не е равномерен между отделните области, като най-видимо се понижават средните оценки в Разград – с цели 43 стотни, което поставя областта на последното място в страната с Добър (3,53).

По средна оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература

Пазарджишка област се нарежда на 13-о място

с Добър 3.80, като спадът спрямо предходната година е с 23 стотни.

Аналогично повсеместно влошаване на резултатите се наблюдава и при дела на слабите оценки сред явилите се на зрелостния изпит ученици. И тук има много големи разлики между различните области, като през 2022 г. най-висок е делът на провалилите се на първата сесия на матурата по БЕЛ в Хасково (28% от явилите се ученици), Шумен и Разград (по 27%), както и в Кърджали и Плевен (по 26%).

Делът на слабите оценки по БЕЛ в Пазарджишка област през 2022 г. е 21.2%,

като тук сме дванайсти в националната подредба.

Анализ на класирането - в книжния брой на "Знаме".

 

Катя ФИЛИПОВА


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ФИРМА ОРАНЖЕРИИ "ГИМЕЛ" АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОБЩИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЗЕМЛИЩЕ НА С. БРАТАНИЦА, ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС 200 ДКА, ТРУДОВ ДОГОВОР, ЗАПЛАТА 710 ЛВ. ТЕЛ. 0888 141 977.

ФИРМА ОРАНЖЕРИИ "ГИМЕЛ" АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОБЩИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЗЕМЛИЩЕ НА С. МОКРИЩЕ, ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС 500 ДКА, ТРУДОВ ДОГОВОР, ЗАПЛАТА 710 ЛВ. ТЕЛ. 0888 141 977.

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУСТАЕН. 0988 739 272
Всички