Четвъртък, 18 Авг 2022
 
Други

Висшият съдебен съвет поощри наши административни ръководители

  01.08.2022 08:19             
Висшият съдебен съвет поощри наши административни ръководители

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри 48 административни ръководители на съдилища с отличие „Служебна благодарност и грамота“ за образцово изпълнение на служебните задължения и изпълнение на конкретни задачи при изготвяне на необходимите аудиозаписи за обучение на софтуерния продукт VOICE-TO-TEXT. Сред тях са и петима административни ръководители от Пазарджишкия съдебен район – председателят на Административен съд-Пазарджик Мариана Шотева, председателят на Окръжен съд-Пазарджик Елеонора Серафимова, председателят на Районен съд-Пазарджик Веселка Златева-Кожухарова, председателят на Районен съд-Пещера Атанаска Павлова и председателят на Районен съд Панагюрище Емилиан Венчев. Съдиите ни получават заслужени поздравления за признанието, включително от много колеги-юристи.

Софтуерният продукт VOICE-TO-TEXT  по проект „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст и съпътстващи системи за обработка“ е изпълняван от Висшия съдебен съвет, а съдебният ни район е сред отличниците в процеса на дигитализация на съдилищата.

Административните ръководители имат принос за изготвянето на около 2000 часа аудио записи на съдебни актове с различна материя (наказателна, гражданска, административна), съдържащи голям обем терминология, синхронизирани със съответния текст, и които ще бъдат използвани при обучението на системата

Поощренията са по предложение от Даниела Марчева – член на ВСС и ръководител на проекта.

(Зн)


Свързани