Регионът

Пещерският кмет поиска разкриване на нови маршрутни разписания

  04.10.2022 12:18             
Пещерският кмет поиска разкриване на нови маршрутни разписания

Предложение за промени на Областната транспортна схема бе направено от кмета на Община Пещера – Йордан Младенов, след преценка на местните потребности от разкриване на допълнителни транспортни схеми. На 03.10.2022г. се проведе заседание на Областната комисия по транспорт, председателствано от заместник областният управител д-р Красимира Радева, на което членовете на комисията обсъдиха и одобриха направените  предложения от Община Пещера за разкриване на:

- Ново маршрутно разписание по автобусна линия Пазарджик - Пещера с часове на движение от Пазарджик 15:15 и от Пещера 14:15.

- Ново маршрутно разписание по нова автобусна линия Козарско - Пещера с часове на движение от Козарско 7:10 и от Пещера 14:40.

Областният управител - Трендафил Величков утвърди двете нови маршрутни разписания от Областната транспортна схема по линиите Пазарджик – Пещера и Козарско – Пещера.

Маршрутните разписания са предоставени на заинтересованите общини.

(Зн)


Свързани