Регионът

Община Панагюрище ще разкрие нова социална услуга

  04.11.2022 08:52             
Община Панагюрище ще разкрие нова социална услуга

Община Панагюрище ще разкрие нова социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, считано от 01.12.2022 година. Това е поредна стъпка за разширяване на мрежата от социални услуги със стремеж за най-високо качество при ефективно и ефикасно управление на социалните, техническите и икономическите ресурси на общината.

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания е форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към пълнолетни лица с физически увреждания, които имат потребност от 24-часова грижа.

Центърът ще осигурява среда близка до семейната,  при която лицата ще получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите ще бъдат насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност.

Потребителите ще бъдат лица над 18 години, с физически увреждания и висока степен на зависимост от грижа.

Социалната услуга ще осигурява възможност да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Капацитетът на услугата е 12 места, в това число 2 места за заместваща грижа.

Дейностите по подкрепа ще се предоставят от екип от 10 щатни бройки.

Уверени сме, че с разкриването на новата социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания ще увеличим подкрепата за целевата група – пълнолетни лица с увреждания. Чрез социалната услуга ще разширим обхвата на нуждаещите се от подкрепа лица и достъпът до услуги за социално включване.

От 04.11.2022 година стартира набирането на екип за социалната услуга. Подбробна информация за реда и условията на подбора може да намерите в секция „Свободни работни места“ на официалната интернет страница на Община Панагюрище на адрес: О Б Я В Л Е Н И Е (panagyurishte.bg)

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

"НИНА ТРЕЙД - 18" ЕООД - СКЛАД ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ. ПРОДАВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГРЕДИ, ДЪСКИ, ДЮШЕМЕ, ЛАМПЕРИЯ, ПОДПАЛКИ И ДР. НА НИСКИ ЦЕНИ В СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТИТЕ. 0899 198 498

"НИНА ТРЕЙД-18" ЕООД - СКЛАД ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ПРОДАВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГРЕДИ, ДЪСКИ, ДЮШЕМЕ, ЛАМПЕРИЯ, ПОДПАЛКИ И ДР. НА НИСКИ ЦЕНИ В СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТИТЕ. 0899 198 498

РЕСТОРАНТ РОНИ /ТЕАТЪРА/ - БОГАТО ОБЕДНО МЕНЮ. КЕТЪРИНГ ДО ДОМА И ОФИСА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ. 0878 103 118
Всички