Регионът

Общината разкрива ЦНСТ за пълнолетни с физически увреждания

  11.11.2022 07:39             
Общината разкрива ЦНСТ за пълнолетни с физически увреждания

ПАНАГЮРИЩЕ. Общината ще разкрие нова социална услуга Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за пълнолетни лица с физически увреждания, считано от 01.12.2022 година. Това е поредна стъпка за разширяване на мрежата от социални услуги със стремеж за най-високо качество при ефективно и ефикасно управление на социалните, техническите и икономическите ресурси на общината.

Социалната услуга от резидентен тип е насочена към пълнолетни лица с физически увреждания, които имат потребност от 24-часова грижа. Центърът ще осигурява среда близка до семейната,  при която лицата ще получават необходимата им индивидуализирана грижа и професионална подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Потребителите ще бъдат лица над 18 години, с физически увреждания и висока степен на зависимост от грижа.

Капацитетът на услугата е 12 места, в това число 2 места за заместваща грижа. Дейностите по подкрепа ще се предоставят от екип от 10 щатни бройки.

„Уверени сме, че с разкриването на новата социална услуга ще увеличим подкрепата за целевата група, казват от Общината. Чрез социалната услуга ще разширим обхвата на нуждаещите се от подкрепа хора и достъпа до услуги за социално включване.”

От 04.11.2022 година стартира набирането на екип за социалната услуга. Подбробности – на сайта на местната администрация.

(Зн)


Свързани