Регионът

Георги Холянов: Не съм нарушил закона, ще обжалвам пред съда!

  22.11.2022 10:40             
Георги Холянов: Не съм нарушил закона, ще обжалвам пред съда!

Кметът на Ракитово Георги Холянов, който снощи бе отстранен от длъжност от ОИК, за което писахме ТУК, излезе със становище по случая.

"Общинската избирателна комисия взе решение за отстраняването ми като кмет на община Ракитово. Това стана седмица след внасянето на сигнал срещу мен от името на Димитър Делиев.
Още тогава застанах пред вас, за да ви информирам за случващото се, а именно, че сигналът касае НЕВЯРНО твърдение, че съм управител и едноличен собственик на три търговски дружества...  Отново повтарям, че сигналът, подаден в Комисията е напълно неоснователен, тъй като откакто съм кмет, не съм нито управител, нито прокурист, търговски пълномощник или управител на посочените дружества. Никога не съм упражнявал дейност като едноличен търговец, съдружник в събирателно дружество или неограничено отговорен съдружник в командитно
дружество и т.н. Освобождаването ми като управител в търговските дружества, без да прехвърлям дяловете си, е ИЗЦЯЛО съобразено със закона и актуалната съдебна практика на Административния съд в Пазарджик. Към момента лично не извършвам търговска дейност по смисъла на ТЗ, не съм управител, контрольор, прокурист, търговски представител, посредник,
синдик, ликвидатор в търговски дружества, не участвам в надзорни съвети и управителни и контролни органи на такива. Въпреки опитите по всякакъв начин да бъда дискредитиран, омерзен и
опозорен, аз ще продължа да работя за благото на общината и нейните жители", се казва в писмото на кмета до медиите.

(Зн)


Свързани