Понеделник, 06 Фев 2023
 
Регионът

Акция за събиране на ненужна техника, батерии и акумулатори

  02.12.2022 07:36             
Акция за събиране на ненужна техника, батерии и акумулатори

СТРЕЛЧА. Тази седмица общинската администрация организира акция за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Инициативата започна на 29 ноември и ще продължи  до 4 декември.

Излязлата от употреба техника ще  се приема безвъзмездно в базата на ОП „БКС и ОИ”  гр. Стрелча (Дараците).

По време на акцията ОП „БКС и ОИ”  гр. Стрелча се ангажира със събиране на излязло от употреба ИУЕЕО от предварително заявени обекти на лица в неравностойно положение.

(Зн).


Свързани