Регионът

Ресторант “Езерото“ остава на Клептуза, съдът го бетонира с решение

  27.01.2023 14:54             
Ресторант “Езерото“ остава на Клептуза, съдът го бетонира с решение

ПАЗАРДЖИК-ВЕЛИНГРАД. Административният съд отмени заповедта на РДНСК, с която е наредено да бъде премахнат като незаконен ресторант “Езерото“ на Клептуза. Решението може да бъде обжалвано във ВАС, но ако строителните инспектори го сторят, едва ли ще има друг развой. Самата заповед няма нужните реквизити, за да е законосъобразна

Въпросната заповед е издадена на 15 февруари 2022 година от началника на РДНСК в Пазарджик. В нея обаче липсват фактически и правни основания, няма и изложени мотиви, аргументират се магистратите. Липсва съотнасяне и към конкретни нормативни изисквания по ЗТСУ, ЗУТ или подзаконов нормативен акт, неспазването на които да аргументира позицията за незаконност на строежа - казва се още в решението на съда. От документацията е видно, че обектът се състои от основна сграда и пристройки - тераси, но няма данни в преписката кога е построена всяка от тях и дали за някои не може да бъдат приложени разпоредбите за търпимост. А всичко това лишава жалбоподателя от възможността за организиране на адекватна правна защита, препятства осъществяването на контрол за законосъобразност на акта от страна на съда и е самостоятелно основание за неговата отмяна, посочват в мотивите си съдиите.

Това е второ дело, заведено по жалба от наемателя на заведението Георги Велев. Първото дело пък отмени заповед на кмета на Велинград д-р Костадин Коев (тя е издадена на 30 юни 2020 г.) за премахване на ресторанта. През есента на 2021 г. административните съдии излязоха с мотиви, че заведението е трета категория и подобно разпореждане може да издаде единствено началникът на ДНСК.

Да припомним, че през май 2020 година Върховният административен съд отмени друга заповед на началника на РДНСК и акт, издаден от главния архитект на Община Велинград Тодор Енев, за узаконяване на ресторанта, който е построен в парцел, отреден за парк. Отменено беше и удостоверението за въвеждане на заведението в експлоатация, издадено през 2003 година. Магистратите тогава се мотивираха, че при оцифряване на модела на съществуващия кадастрален план също е установено, че сградата частично попада в защитена територия и е узаконена в противоречие с действащите към момента на издаването на акта правила, тъй като УПИ VI е озеленена територия и има по-строги ограничения за изграждане на строежи в такава територия.

През 2019-а велинградчани поискаха запазване сградата на ресторанта на Клептуза по време на обществено обсъждане на идеен проект за визията на емблематичния парк с езеро.

Да припомним и това, че Административният съд в Пазарджик през 2019-а, а впоследствие и ВАС, отхвърли жалбата на прокуратурата срещу заповед на РДНСК, потвърждаваща акта за узаконяване на обекта на Община Велинград. Според прокуратурата, актът за узаконяване е в пълен разрез с действащия тогава ЗУТ, който предвижда, че узаконяване на незаконен строеж може да иска само собственик или лице, на което е отстъпено право на строеж. В хода на делото бе показано и писмо на РИОСВ-Пазарджик до Окръжната прокуратура в Пазарджик със снимки от сателитни изображения, в което е посочено, че ресторант „Езерото“ навлиза с 4 метра в Защитена местност „Клептуза“. Което ще рече, че заснемането в кадастралния план на общината от 2003-а, според който ресторантът не попада в защитената местност, не отговаря на истината, твърдеше прокуратурата. Съдът отряза държавното обвинение с мотива, че предметът на спора не касае отразяването в кадастралната карта и кадастралните регистри за имот. Според съда, щом като съгласно геодезическо заснемане към Заповед № 614/04.07.2004-а на кмета на община Велинград, процесният обект ресторант „Езерото“ попада изцяло в границите на действащия към 2003-а план на гр. Велинград, значи няма навлизане в защитена територия.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

"НИНА ТРЕЙД - 18" ЕООД - СКЛАД ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ. ПРОДАВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГРЕДИ, ДЪСКИ, ДЮШЕМЕ, ЛАМПЕРИЯ, ПОДПАЛКИ И ДР. НА НИСКИ ЦЕНИ В СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТИТЕ. 0899 198 498

"НИНА ТРЕЙД-18" ЕООД - СКЛАД ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ПРОДАВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГРЕДИ, ДЪСКИ, ДЮШЕМЕ, ЛАМПЕРИЯ, ПОДПАЛКИ И ДР. НА НИСКИ ЦЕНИ В СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТИТЕ. 0899 198 498

РЕСТОРАНТ РОНИ /ТЕАТЪРА/ - БОГАТО ОБЕДНО МЕНЮ. КЕТЪРИНГ ДО ДОМА И ОФИСА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ. 0878 103 118
Всички