Регионът

Кметът на община Стрелча подписа нов договор по Програма „Развитие на човешките ресурси“

  28.03.2023 13:41             
Кметът на община Стрелча подписа нов договор по Програма „Развитие на човешките ресурси“

На 20.03.2023 г. Кметът на община Стрелча – инж. Георги Павлов подписа Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0148-C01 с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ .       
За изпълнение проект „Укрепване на общинския капацитет в община Стрелча“ безвъзмездната финансова помощ е в размер на 21 324 лева (двадесет и една хиляди триста двадесет и четири лева).
Изпълнението на дейностите по проекта ще стартира на 01.04.2023 г. и в продължение на 21 месеца ще подпомага Община Стрелча  в прилагането на интегрирани мерки, свързани с отговорностите й по реда на Закона за социалните услуги, в частта за  насочването от общините за ползване на социални услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Чрез укрепване на общинския капацитет в сферата, ще се подкрепят процесите по реформирането на системата на социалните услуги и ще се улесни преходът към новите механизми на местно ниво.
В проекта се предвижда създаването на работно място за "Специалист социални дейности" и провеждането на въвеждащо и надграждащо обучения на 5 броя служители от община Стрелча, ангажирани с политиките в социалната сфера.
(Зн)

Свързани