Регионът

Смарт енергетиката и електромобилност бяха сред темите на срещата за дигитализация на енергийния сектор в България

  31.03.2023 11:15             
Смарт енергетиката и електромобилност бяха сред темите на срещата за дигитализация на енергийния сектор в България

ПАНАГЮРИЩЕ. На 29.03.2023 г., от 13:30 ч., в Сесийнатя зала на Общинската администрация в историческия град, се проведе Трета кръгла маса и Информационно събитие „Дигитализация на енергийния сектор в България”, в изпълнение на ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Срещата бе част от информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – декарбонизация, децентрализация и дигитализация.

Събитието откри кметът на Община Панагюрище - Никола Белишки. Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум /БЕМФ/ представи темите: Смарт енергетиката: секторът на малките домашни и общински производители, обединени чрез дигитални системи за управление, ВЕИ, електромобилност, контрол на енергийната ефективност в сгради и системи.

Дигиталните технологии на Смарт енергетиката: умни мрежи, изкуствен интелект, невронни мрежи, "интеграция на протоколите за данни" бяха представени от Стефан Абаджиев от Българска браншова камара „Умни мрежи”.
На кръглата маса и информационното събитие участваха Галина Матанова – зам. кмет на Община Панагюрище, Ергин Емин – председател на УС – АБГР, Евтим Евтимов – главен секретар -АБГР, Ралица Маринова – ръководител проект ,,Активни граждани за енергийно независими общини”, експерти от общината, представители на МИГ „Панагюрище – Стрелча – Лесичово“, представители на местния бизнес и заинтересовани граждани.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Проектът се изпълнява от Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, в партньорство с Института по предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/, Българския енергиен и минен форум“ /БЕМФ/ и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Запис на събитието можете да гледате на https://www.youtube.com/watch?v=JJJ6wjxdVy8

(Зн)


Свързани