Четвъртък, 29 Фев 2024
 
Регионът

В Панагюрище се запазват промилите за такса битови отпадъци

  24.01.2024 10:08             
В Панагюрище се запазват промилите за такса битови отпадъци

Общинската администрация внесе предложение в Обшински съвет - Панагюрище размерът на промилите за такса битови отпадъци през 2024 година да не се променя. Предложението бе одобрено и гласувано от местния законодателен орган.

Това бе един от акцентите, които открои кметът на община Панагюрище Желязко Гагов по време на пресконференция днес. Той допълни, че се планира закупуване на нова сметосъбирачна машина, за да се подобри честотата на извозване на битовите отпадъци.

Във връзка с опазване на околната среда, кметът Гагов съобщи, че изграждането на втората клетка на Регионалното депо за битови отпадъци ще приключи през м.април, след което ще започне рекултивацията.

На вниманието на общинското ръководство са и 12-те проекта на Общината, които са включени в държавния бюджет за 2024 г. на обща стойност близо 30 милиона лева. Три от проектите са за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в селата в селата Панагюрски колонии, Бъта и Баня. Планира се подготовка на проекти за останалите села в Панагюрска община.

(Зн)


Свързани