Други

Червенокръстката организация в Пазарджик проведе общо събрание

  27.02.2024 17:36             
Червенокръстката организация в Пазарджик проведе общо събрание

ПАЗАРДЖИК. На 27.02.2024 година от 11.00 часа в Гранд хотел „Хебър“ Областната организация на БЧК – Пазарджик проведе четвъртата редовна сесия на 67–то Общо отчетно събрание.

Гости на събранието бяха: д-р Валентин Пеев – Зам. Председател на БЧК, д-р Славита Джамбазова – Зам. Генерален Директор на БЧК, доц.д-р Христо Паунов – Член на НС на БЧК, адвокат Стефан Димитров Красим – Зам. Областен Управител, г-н Любомир Гечев – Зам. Кмет на Община Пазарджик, представители на държавната и местната власт, на различни организации, партньори и медии.

 С поздравителен адрес делегатите бяха приветствани от г-жа Валентина Кайтазова  - Областен Управител на Пазарджик.

На форума се  направи отчет пред обществеността за извършеното през 2023 година. Въпреки трудните условия за работа вследствие на последиците от кризата от KOVID – 19 и войната в Украйна, през годината беше отчетен ръст във всички дейности на организацията, в т.ч.: повишен брой на дружества, членове, доброволци и симпатизанти, повишен брой на проекти изпълнявани в партньорство с външни дарители - НС на БЧК, община Пазарджик и община Панагюрище. През 2023 година по проекти бяха изразходени финансови средства в размер на  1 216 694.00 лева., като беше оказана помощ на  13 311 социално слаби граждани.

Обучените кандидат шофьори са 2 160 човека и обучени на работно място 133. Организирани са 23 кръводарителски акции, а дарилите кръв са 617 човека. Членовете на БЧК са 7500 човека. Доброволците на БЧК и БМЧК, които са общо 702, през 2023 година са положили 6 063 часа доброволен труд.

В своите изказвания д-р Валентин Пеев – зам.-председател на БЧК и зам.-генералният директор на НС на БЧК д-р Славита Джамбазова дадоха много висока оценка за работата на Областната Червенокръстка организация за отчетния период.

(Зн)


Свързани