Пазарджик

Център за ранна интервенция ще обгрижва стотици деца от уязвими групи в община Пазарджик

  28.02.2024 12:32             
Център за ранна интервенция ще обгрижва стотици деца от уязвими групи в община Пазарджик

Проект „Център за ранна интервенция Пазарджик“ ще помага на деца и родители от уязвими групи, както и на деца с увреждания и техните семейства чрез превенция на детските заболявания в ранна възраст и предотвратяване на настаняването в социални институции на децата в риск. Същевременно ще подкрепя родителите. Подробностите по проекта на Община Пазарджик бяха представени пред експерти от "Социално подпомагане", отдел "Закрила на детето" , директори на детски градини и журналисти.

Финансирането е в размер на 387 000 лева, изцяло безвъзмездна финасова помощ, по програма „Развитие на човешите ресурси” на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Екипът по проекта

даде подробности за работещия от началотона годината Център - координаторът Таня Гюнова и ръководителят на проекта Минко Минков, а присъстващите чуха и управителя на Центъра за ранна интервенция на ул. „Любен Боянов” в Пазарджик - Ирина Стаматова.

„Община Пазарджик ще продължи да подкрепя тези целеви групи, за да подобри качеството им на живот – с екипна работа между различните институции. За нас е важно децата на Пазарджик и семействата им да са обгрижвани и защитени, без значение на социалния им статус”, заяви секретарят на Община Пазарджик Елена Куцева.

Със заповед на кмета на Община Пазарджик Петър Куленски от 1 декември 2023 г. е определен екипът за управлениена проекта. Дейността на Центъра за ранна интервенция в Пазарджик всъщност

надгражда предходния проект за Център за социално включване и развитие,

който в рамките на близо 7 години популяризира, разви успешно услуги, свързани с превенция на изоставянето, на социалното изключване и подкрепа на бъдещи родители и особено майки.

„Фокусът на настоящия проект отново са децата от 9 до 7 години – в рамките на 3 основни дейности ще работят ангажираните специалисти”, поясни Таня Гюнова. Водещата дейност е ранната интервенция на уврежданията – целта еповече деца да достигнат до специалистите, които работят в Центъра – към момента това са логопед, рехабилитатор, управител – в момента се търсят психолог и медицинска сестра. Към Центъра има и специален автомобил изцяло за нуждите на проекта – за мобилна социална работа, защотообхваща цялата община.

Ключовата дейност

е ранната интервенция на уврежданията и децата да не изостават в развитието си и да не попадат в системата на инсттицуинолна грижа. Работи се и за подкрепа за здравна детска консултация и „Майчино здраве” – като специалисти в нея ще бъдат привлечени акушерка и акушер-гинеколог – за работа с бъдещи родители или такива с гинекологични проблеми.

„На училище през август” е третата дейност, която

в предходния проект стана популярна като „Лятно училище”

Тя е насочена към бъдещи и настоящи първокласници – за по-плавен преход от детската градина към училището и за по-лесна адаптация.

„Доста амбициозно сме поставили като цел

да бъдат обхванати 700 деца,

заяви Таня Гюнова. Тя поясни, че реално Центърът заработи с известно закъснение - на 2 януари тази година, пообективни причини. Срокът на проекта изтича на 26 декември 2024 г. и най-вероятно ще има удължаване във времето.

Ирина Стаматова, управител на Центъра за ранна интервения на уврежданията, коментира свършеното от 2 януари до момента.

„Започнахме с профилактика и превенция на гръбначните изкривявания и на плоскостъпието.

Влязохме в три детски градини – „Снежанка”, „Радост” и „Пролет”,

като сътрудничеството ни е много плодотворно. Към момента сме обхванали 141 деца към момента в тази програма – два пъти седмично провеждаме профилактика”, поясни Ирина Стаматова и допълни, че предстои поетапно обхващане на изнесените групи по селата на тези детски градини в квартал „Изток” (Алеко Константиново, Главиница, Добровница и Звъничево, в които също преобладават децата от ромски прозиход). Към екипа отскоро има назначен логопед и също ще работи с тези деца. Предстои избор на акушерка и акушер-гинеколог, надявам се от 1 март да стартира работата с тях и да започнем и останалите услуги. Направили сме вече контакт с д-р Пиронова от Неонатологията за съдействие”,. Лятнотоучилище ще бъде с капацитет от 15 деца. Ще дадем най-добротоот себе си”, увери Ирина Стаматова.

За ефективната работа на Центъра разказаха развълнувани Павлина Зубева, майка на 5-годишно дете, и Елиса Коцева – приемен родител на двегодишно дете.

(Зн)

 

 

 


Свързани