Пазарджик

Съветниците днес приемат новата структура на Общината и субсидиите на спортните клубове

  29.02.2024 11:33             
Съветниците днес приемат новата структура на Общината и субсидиите на спортните клубове

ПАЗАРДЖИК. От 14 часа днес е поредното заседание на Общинския съвет, а в дневния ред, който може да видите ТУК, има и важни теми сред общо 26-те точки. Една от тях е приемане на новата организационно-управленска структура и численост на общинската администрация, а други са редакция на Наредбата за субсидиране на спортните клубове и приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик. Други съществени теми за разискване са и отчети за работата и изпълнение на решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2023 г., отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2023 г. и приемане на План-програма за 2024 г. на комисията.

(Зн)


Свързани