Четвъртък, 06 Юни 2024
 
Крими

669 катастрофи, от които 250 тежки с 19 загинали и 344 ранени, са станали в областта през 2023 г.

  07.03.2024 19:33             
669 катастрофи, от които 250 тежки с 19 загинали и 344 ранени, са станали в областта през 2023 г.

Областната комисия за безопасност на движението по пътищата на област Пазарджик проведе първото за годината заседание под председателството на Заместник-областния управител Стефан Димитров.

ОКБДП прие годишния доклад за 2023 и годишната план-програма за 2024 година, които по-рано ДАБДП одобри. В своето писмо до Областния управител Валентина Кайтазова Председателят на ДАБДП г-жа Малина Крумова отбеляза високата ангажираност от страна на членовете на ОКБДП и доброто взаимодействие между партньорите в процеса на работа.

Според доклада за 2023 г., пътнотранспортната обстановка на територията на Област Пазарджик е с подобрени показатели спрямо 2022 год. Минимално повишен е броят на леко ранените. Това е резултат и на наложената практика от екипите на ЦСМП при посещение на ПТП неотменно да откарват за прегледи и изследвания в МБАЛ дори най-леко пострадалите, за избягване на риска от последващи травмите усложнения. При това, контролните органи на пътя са длъжни да издадат констативен протокол за ПТП с пострадали лица и да ги регистрират като такива. Според доклада, през последните три години тенденцията е пътнотранспортният травматизъм в областта да намалява, макар и с малко.

През 2023 г. на територията, обслужвана от ОДМВР Пазарджик са регистрирани общо 669 броя ПТП, като от тях 250 са тежки, с 19 загинали и 344 ранени участници в движението. За сравнение през 2022 г. на територията са регистрирани общо 672 ПТП, като от тях 247 са тежки с 20 загинали и 313 ранени участници в движението.

При така изнесените данни трябва да се направи уточнение, че към брой ранени участници в движението се отчитат и леко ранените лица, т.е. и лица с минимални физически наранявания, получени по време на ПТП. През 2023 г. от ранените 344 лица 59 са тежко пострадали със средна или тежка телесна повреда, като броя на ПТП с тежко пострадали лица са 47, докато през 2022 г. ранените са били 313 лица, в т.ч. 55 тежко пострадали, със средна или тежка телесна повреда, като броят на ПТП с тежко пострадали лица през 2022 г. е бил 50.

През 2023 година са настъпили 13 броя тежки ПТП, при които са загинали 19 лица. През 2022 година тежките ПТП са били 18 броя, със загинали 20 лица.

Годишната план-програма за 2024 година съдържа подробна информация, по обекти и участъци от пътищата и обем на планираните дейности, за размера на публичните инвестиции в безопасността на движението по пътищата в дванадесетте общини на област Пазарджик.

Годишният доклад за 2023 и Годишната план-програма за 2024 година ще бъдат публикувани на електронната страница на Областна администрация Пазарджик.

Със свое решение ОКБДП прие и график за работата си до края на 2024 година, включващ три редовни заседания. В края на месец юли комисията ще изслуша и приеме информация за публичните инвестиции в общините от областта за целите на безопасността на движението по пътищата за първото полугодие на 2024 година и за подготовката на прилежащата към образователните институции на областта инфраструктура за осигуряване на безопасност на движението.

През месец октомври ОКБДП ще изслуша и приеме информация относно изпълнението на годишната План-програма за деветмесечието на 2024 година и относно готовността на общините и териториалните звена за ресурсно обезпечаване на безопасността на движение по пътищата на област Пазарджик през есенно-зимния сезон.

През месец декември е планирано изслушване на доклад за изпълнението и актуализация, при необходимост, на мерките за безопасност на движение по пътищата на област Пазарджик през есенно-зимния сезон.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЪРЖЕСТВА, DJ ЗА ВАШИЯ ПРАЗНИК - 0888 974818

ДАВАМ АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ. 0884 777 903 / 0888412845

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825
Всички