Регионът

Обучителна визита в Норвегия по проекта “Активни граждани за енергийно независими общини“

  19.04.2024 17:51             
Обучителна визита в Норвегия по проекта “Активни граждани за енергийно независими общини“

От 17 до 20 април заместник-кметът на община Панагюрище инж.Стоян Бодуров е на обучителна визита в Норвегия по проекта „Активни граждани за енергийно независими общини”. Основната му цел е повишаването на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.Проектните дейности включват:

 1.Изследвания за оценка готовността на гражданите за участие в Зеления преход;

2.Широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие в процесите на Зеления преход;

3.Повишаване капацитета на заинтересованите страни за ефективно използване енергийните ресурси на общините

4.Обмен на добри практики от Норвегия и Европа, свързани с прилагането на Multi-Stakeholder Engagement Tools (MSET);

5.Прилагане на устойчив механизъм за гражданско участие в енергийните политики;

6.Управление на проекта.

Целта на дейност №4, по която инж.Бодуров е в Норвегия,  е запознаването с практики от Норвегия и Европа, обединяващи множество заинтересовани страни и инструменти за диалог, вземане на решения и прилагане на отговори на съвместно решаваните проблеми, свързани с участие на гражданите в зелени инициативи. СНИМКА2

Договорът  за проекта е подписан на 1 ноември 2021 г. от Ергин Емин.

В изпълнение на проекта ще бъдат разработени пилотни модели за разработване на енергийни общности в четирите общини.
Проектът се изпълнява от „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/ в партньорство с „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/, „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/ и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

В проекта са включени и 10 граждански организации.

Досега по проекта обучение са преминали 100 общински експерти от четирите общини, а за Зеления преход са информирани 3000 граждани. Националния Зелен форум през  април 2024 г.  са посетили 50 общини.

От началото на проекта досега са проведени 8 информационни събития, на едно от които домакин бе Панагюрище. Срещата се проведе на 29.03.2023 г. и бе част от информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация.

Проектът „Активни граждани за енергийно независими общини се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

 

 


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЪРЖЕСТВА, DJ ЗА ВАШИЯ ПРАЗНИК - 0888 974818

СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ" - ГР. ПАЗАРДЖИК ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕХАБИЛИТАТОР В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ С РАБОТНО ВРЕМЕ 4 ЧАСА, С МНОГО ДОБРО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, МОЖЕ И ПЕНСИОНЕР ИЛИ СТУДЕНТ. 0879 001 031

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825
Всички