Пазарджик

Благо Солов опита с дело да бутне кмета Петър Куленски, не успя /ОБНОВЕНА/

  29.04.2024 13:40             
Благо Солов опита с дело да бутне кмета Петър Куленски, не успя /ОБНОВЕНА/

ПАЗАРДЖИК. Преди минути съдия Георги Видев от Административния съд отхвърли жалба на общинския съветник от КП "Заедно за силна община" Благо Солов срещу заповед на областния управител Валентина Кайтазова, с която е отхвърлена негова жалба против заповед на кмета Петър Куленски от 14 април 2024 г. за образуване на 145 избирателни секции а на територията на общината за предстоящите парламентарни национални и европейски избори на 9 юни. С това дело косвено Солов опита да бутне кмета Петър Куленски. И в мотивите си той подчертава, че има пряка причинно-следствена връзка между  първоначално обжалваната от него заповед на кмета Куленски, регистрацията на ПП-ДБ и изборните резултати на коалицията, включително и избирането на Петър Куленски за кмет, което ги прави незаконосъобразни.

Аргументите на общинския съветник

бяха, че регистрацията на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ е незаконна, защото е извършена от нелегитимна към онзи момент време Общинска избирателна комисия (трите регистрации – за участие в изборите за кмет на община, за кмет на кметства и за общински съветници са извършени на 17.09.2023 г., в промеждутъка от 3 дни, когато още няма конституирана нова ОИК, а старата вече не функционира). Представителят на Областна администрация-Пазарджик - Мария Ангелиева, освен срещу основателността, възрази срещу допустимостта на жалбата - тъй като жалбоподателят няма правен интерес - личен, пряк и непосредствен. Съдът обаче не уважи последното искане, приобщи всички представени документи като доказателства по делото и разгледа по същество казуса, давайки ход на устните прения.

След като Административният съд постанови решението си (то е окончателно, делото е едноинстанционно), Благо Солов коментира с усмивка пред журналисти, че

целта му не е да анулира изборни резултати, а да обори незаконосъобразни заповеди

И допълни, че дори да получава откази от съда в бъдеще, ще си взима поука в изготвянето на евентуални нови жалби срещу незаконосъобразни заповеди. 

"Само овластен състав на ОИК може да извършва регистрация на партии и коалиции за участие в местните избори. Само политическа партия или коалиция притежаваща валидна регистрация от ОИК, може да издигне кандидат за кмет. Само надлежно регистриран кандида за кмет, включително и задължително съобразявайки и горните предпоставки, може да бъде кмет на Община Пазарджик и да издаде оспорваната от мен заповед", заяви пред съда Солов. "Безспорна е причинно-следствената връзка между нищожността на решението за регистрацията на ПП – ДБ, взето от група хора на 17 септември 2023 г., и незаконосъобразността на атакуваната от мен заповед на кмета. На 17 септември 2023 г. не е имало овластен състав на ОИК, който да вземе решине за регистрацията на ПП – ДБ, тъй като това се е състояло след като предишният състав на ОИК е бил отменен с влязло в сила решение на ВАС, и преди конституирането  на нова ОИК с решение на ЦИК. Очевидно е, че между решението на ВАС за отмяна на състава на ОИК от 15 септември и решението на ЦИК за избора на нов състав на ОИК от 18 септември има 3 дни разлика. Точно в този период на практика не е имало нито овластен, нито неовластен орган, защото такъв не е съществувал в правния мир. На 17 септември са се събрали група граждани, един от които се е самопровългласил за председател, но не са имали правомощия да вземат решения по Изборния кодекс. Тяхното решение за регистрация на ПП – ДБ за участие в местните избори и техния кандидат, е нищожно. Неговата нищожност води до нищожност на регистрацията на Петър Куленски като кандидат-кмет, а оттам и извод за незаконосъобразността на издадената от него заповед", допълни бившият кандидат-кмет на Пазарджик.

Аргументите, които бяха споделени от съда

Мария Ангелиева  - главен юрисконсулт на Областната администрация, призовасъда да отхвърли жалбата като неснователна и недопустима, защото Благо Солов няма правен интерес.

"Недопустимо е в рамките на настоящото съдебно производство да се упражнява косвен контрол върху решенията на ОИК-Пазарджик. Жалбоподателят е имал право в рамките на предвидения от закона 3-дневен срок да обжалва цитираните от него решения, следователно липсва и правен интерес . Той преследва цел, която е недопустима от закона – чрез обжалване на заповед за избирателните секции за предстоящите избори. Налице е определение на Административен съд-Пазарджик, който вече е взел отношение по законосъобразността на тези заповеди и в крайна сметка е оставил без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура Пазарджик, тъй като в мотивите обстойно е изяснено в какъв срок може да се иска недопустимост и нищожност по Изборния кодекс", каза Мария Ангелиева. Тя представи и решение на ВАС от 23.07.2020 г., в което се приема, че след като жалбоподател е имал право да оспори заповед  на директора на служба  „Военна полиция“ и не го е упражнил, производството по обжалване на конкретна заповед от административния съд не може да упражнява косвен контрол за незаконосъобразност и нищожност.

В подобна насока бяха и доводите на адвокат Поля Старева, представляваща Общината.

„Категорично е установено, че заповедта на кмета е издадена от компетентен орган в предвидената законова форма. Изложените в жалбата твърдения за нищожност са неоснователни.

Посочените решения на ОИК-Пазарджик не са обжалвани в друго производство, нито е направено нарочно искане за обявяването им за нищожни в предвидените в ИК срокове,

затова е недопустимо да се извършва косвен контрол върху решения на ОИК", заяви т. Според нея, трябвало е акта да бъде оспорен в предвидения в член 88 от ИК 3-дневен срок за обжалване. Тази буква на закона е различна от предвидения за жалби чл. 149 (1) от АПК, и "придава особена важност и значимост на този вид обществени отношения с цел реализиране на правната сигурност". Адвокат Старева допълни, че в деня, в който е постановено решението на ВАС – 15.09.23 г., ЦИК е изпратила нарочно писмо до ОИК-Пазарджик, с което е уведомила последната, че следва членовете й да продължат да изпълняват правомощията си без да се прекъсва процеса по регистрацията. Което пък накара Благо Солов да репликира, че писмовната кореспонденция няма законова тежест. Солов изтъкна, че е можело ОИК да приема документи, но за тези три дни не е трябвало да взема решения, защото така изключва фундаменталния принцип за върховенството на закона и отваря врата за ефекта на доминото за бъдещи незаконосъобразни актове.

Друг е въпросът дали ефект на доминото няма да се получи, ако жалбата на Благо Солов бъде уважена и се окаже, че в цялата страна при подобни ситуации ЦИК е процедирало по същия начин - изпращало е писма с указания до общинските избирателни комисии да не спират работа. Което е предпоставка за анулирането на избори в общини подобно на падащи плочки от играта на домино...

Според настоящото решение, Благо Солов трябва да заплати 100 лева за държавни такси и 1200 лева за разноски по делото - адвокатски хонорар на ответната страна.

По-късно кметът Куленски написа на страницата си във Фейсбук: "Днес съдът отхвърли жалбата на общинския съветник Благо Солов, с която той поиска изборът ми за кмет на Община Пазарджик да бъде прогласен за нищожен. Съдебното решение е окончателно и не подлежи на обжалване.
Вярвам в справедливостта и приемам с одобрение решението на българския съд!".
(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЪРЖЕСТВА, DJ ЗА ВАШИЯ ПРАЗНИК - 0888 974818

СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ" - ГР. ПАЗАРДЖИК ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕХАБИЛИТАТОР В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ С РАБОТНО ВРЕМЕ 4 ЧАСА, С МНОГО ДОБРО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, МОЖЕ И ПЕНСИОНЕР ИЛИ СТУДЕНТ. 0879 001 031

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825
Всички