Други

1783 зрелостници от областта са на матура по БЕЛ

  17.05.2024 06:04             
1783 зрелостници от областта са на матура по БЕЛ

В 35 училища ще се проведат държавни зрелостни изпити тази година

В 35 училища от област Пазарджик ще се проведат държавни зрелостни изпити (ДЗИ) тази година. Първата задължителна матура е днес (17 май) по български език и литература (БЕЛ), а на 20 май е втората/задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията). Останалите дати са: 22 май - по математика (общообразователна подготовка - ООП), география и икономика (ООП) и физика и астрономия (профилирана подготовка - ПП); 23 май - по физика и астрономия (ООП), биология и здравно образование (ООП) и информатика (ПП); 27 май - по английски език (ООП) и математика (ПП); 28 май -  по история и цивилизации (ООП) английски език (ПП); 29 май – информационни технологии (ПП).

Броят на заявилите желание за допускане до матура през сесия май-юни от областта по учебни предмети е, както следваI задължителен ДЗИ по български език и литература – 1783 лица и зрелостници, в това число 8 със специални образователни потребности; II задължителен ДЗИ по общообразователен предмет - 691 лица и зрелостници и един със СОП; Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация  - 995 лица и зрелостници,7 със СОП; III държавен зрелостен изпит по желание – 41 лица и зрелостници.

За първи път през тази година, след изменение на Закона за предучилищното и училищното образование, за целите на кандидатстването във висше училище, зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание, имат право еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка. За област Пазарджик няма постъпили заявления от лица и зрелостници за допускане до този вид изпит през предстоящата сесия май-юни на учебната 2023-2024 г.

Обявяването на резултатите от матурите е до 7 юни включително.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЪРЖЕСТВА, DJ ЗА ВАШИЯ ПРАЗНИК - 0888 974818

СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ" - ГР. ПАЗАРДЖИК ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕХАБИЛИТАТОР В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ С РАБОТНО ВРЕМЕ 4 ЧАСА, С МНОГО ДОБРО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, МОЖЕ И ПЕНСИОНЕР ИЛИ СТУДЕНТ. 0879 001 031

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825
Всички