Други

Държавата с ниски оценки за грижата за децата

  21.05.2024 07:06             
Държавата с ниски оценки за грижата за децата

ПАЗАРДЖИК. Областният град е един от седемте, в които се представят оценките от “Бележник 2024” на  Национална мрежа за децата, част от която е и Фонд за превенция на престъпността ИГА. На събитието присъстваха експерти на местните институции, Агенция социално подпомагане, МВР, директори на училища и представители на граждански организации от града. „Бележник 2024“ е 13-то поред издание на мониторинговия доклад на НМД, който оценява напредъка на държавните институции в грижата за децата в 8 области – „Благосъстояние“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Закрила от всички форми на насилие“, „Правосъдие“, „Ранно детско развитие“, „Образование“, „Здравеопазване“, „Спорт, култура и свободно време“ и „Детско участие“.

Андрей Момчилов, експерт от Фондация “ИГА”, представи данните, изводите и оценката от тазгодишния доклад. Получи се

дискусия по темата за образованието и достъпа на децата до информационните технологии

На срещата участваха и представители на секретариата на Национална мрежа за децата – Белла Дамянова и Апостол Миленков.

В „Бележник“ експертното проучване се базира на информацията, предоставена от над 25 национални и местни институции, включително министерства. Независимият мониторинг включва анализа и оценките на 41 автори и 7 външни оценители. Специално място в доклада има мнението на деца и младежи, както и на хората, чиято роля е да ги подкрепят - родители, учители, здравни и социални работници и др. Тази година

включилите се в анкетите деца и възрастни достигнаха рекорден брой

– 1474 деца и 1765 възрастни от цяла България.

През последната година бяха продължени редица подобрения в системата на социалното подпомагане и ускорено бяха приети промени, касаещи домашното насилие, правосъдието за деца, осиновяването. Стъпки, макар и недостатъчни, бяха предприети и в изграждането на Националната детска болница без повече отлагане. В майчиното и детско здраве беше стабилизирана работата на здравните медиатори, бяха поети от държавата медицинските храни за всички нуждаещи се деца и възрастни, наред с прогреса в редица други области, които НМД анализира на страниците на изданието. Много ключови теми останаха неадресирани. За поредна година няма приета Национална стратегия за детето (2024–2030 г.) - нужната основа за мултисекторна интегрирана подкрепа за децата и семействата. Особено важни са и политиките за преодоляване на регионалните различия - в майчиното и детското здраве, ранната грижа, образованието, достъпа до услуги. Ключово е да бъде спрян регресът в системата на закрила.

През годините някои от оценките осезаемо се подобряват, някъде буксуват или се влошават, но за 2023 г.

най-ниската оценка е в графа „Благосъстояние на децата“  (3,24)

и това е логично на фона на статистиката. Делът на хората в риск от бедност или социално изключване у нас възлиза на 32,2 % и е един от най-високите в ЕС при средно европейско ниво 21,6 %.

Средни оценки има и по „предметите“ „Ранно детско развитие“ (3,44) и „Детско здраве“ (3,49).

Най-висок пък е успеха

по „Правосъдие за деца“ (3,77) и „Образование“ (3,78), където има още много за наваксване. За правосъдието например все още не е въведена в пълнота Директива 2012/29/ЕС на Европарламента от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Нужно е да бъдат приети допълнителни промени в законодателството, които да отговарят на международните стандарти за гарантиране правата и най-добрите интереси на децата свидетели и пострадали от насилие.

Оценките никак не са добри като цяло. Например при

„Семейна среда и алтернативна грижи“ (3,67)

2023 г. беше последната година, в която, след повече от десетилетие финансиране с европроекти, държавата трябваше да промени модела на приемна грижа. Реформа обаче не беше осъществена, а заличаванията на приемни родители бяха повече от вписванията. Ключов напредък в областта е реформата в системата на осиновяване от края на 2023 г. На фона на регистрираните през 2023 г. рекордни 3843 случая на непридружени деца, останаха изцяло нерешени проблемите на закрилата и интеграцията на децата бежанци.

От 1 юли 2023 г. изцяло влезе в сила Наредбата за качеството на социалните услуги, но има неразбиране и затруднено прилагане от доставчиците. През годината имаше ускоряване на процеса по закриване на четирите оставащи ДМСГД, но нито един от домовете от стар тип не бе закрит, а МЗ се отказа от изграждането с европейски средства на предвидената инфраструктура за постоянна медицинска грижа.

Върбан ВИЧЕВ


Свързани