Пазарджик

Комисията по заетостта разработва регионална програма за заетост за 2024 г.

  28.05.2024 18:55             
Комисията по заетостта разработва регионална  програма за заетост за 2024 г.

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Пазарджик проведе свое редовно заседание, на което разгледа  и обсъди утвърдения с решение на Министерски съвет  Национален план за действие по заетостта за 2024 година.

Комисията по заетостта обсъди получената Покана на Министъра на труда и социалната политика за разработване на Регионална програма за заетост 2024 и взе решение за поименен състав на комисия по чл.25а, ал.3 ППЗНЗ, който да предложи на областния управител, със задача да приложи одобрената от нея методика за оценка на проектни предложения, като класира постъпващите от общините предложения. Оценката на всяко предложение ще се извърши по критерии и показатели, формирани от данните за средногодишно равнище на безработицата в съответната община и средногодишния брой на регистрираните безработни в съответната община за 2023 година и от потребността на работодателя от работна сила.

Комисията по заетостта препоръча на общините да отправят предложения за разкриване на работни места на пълен работен ден за максимално допустимия от регламента на програмата срок на заетост от 5 месеца. В случай, че общините се съобразят с насоките на Комисията, в рамките на определената за област Пазарджик финансова квота от 649 923 лв., ще се осигури субсидирана заетост за общо 117 лица – 116 за 5 месеца и 1 за 4 месеца.

Препоръката на министъра на труда и социалната политика е през 2024 г. Регионалната програма за заетост на всяка област да постави тематичен фокус, който може да бъде свързан с поддържането и опазването на културно-историческото наследство в областта, специфични услуги, важни за подобряване на социалния живот на по-възрастните хора, развитие на извънкласни дейности за подрастващите, екологични дейности и др.

Във връзка с решение на Областната комисия „Военни паметници“ от последното ѝ редовно заседание, Комисията по заетостта препоръча на общините да включат в предложенията си за Регионалната програма за заетост за 2024 обекти и дейности за почистване, благоустрояване и поддръжка на прилежащите към военните паметници пространства, тъй като тези дейности не се финансират по регламента за финансово подпомагане от Министерство на отбраната. До 12 юни общините трябва да представят своите предложения в утвърдената от министъра на труда и социалната политика форма. След като изслуша доклада на комисията за оценката им, Комисията ще приеме със свое решение общ проект на Регионалната програма за заетост за 2024 на област Пазарджик, който ще бъде представен от областния управител на министъра на труда и социалната политика в срок до 14 юни 2024 - за утвърждаване и възлагане на изпълнението. Планирано е начало на изпълнението от 1 юли 2024 година. Предвижда се програмата да приключи по план на 30 ноември 2024.

(Зн)


Свързани