Пазарджик

Дигитализация надгражда образователния и кариерен процес в Пазарджик, казва Весела Тодорова, директор на ОД „Образование и култура“

  30.05.2024 06:59             
 Дигитализация надгражда образователния и кариерен процес в Пазарджик, казва Весела Тодорова, директор на ОД „Образование и култура“

Заварих в застой общинската дирекция - всички бяха напуснали

ПАЗАРДЖИК. Директорът на общинска дирекция „Образование и култура“ Весела Тодорова е от Пазарджик. Завършила е ЕГ„Бертолт Брехт“, има две магистърски степени (от СУ „Св. Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“,и докторска степен (от СУ „Св. Климент Охридски“). Работила е като учител в едно от елитните училища – столичното 119СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, а след това в РУО – Пазарджик. Преминала е редица обучения в Швейцария, Белгия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Полша, Турция и др. Тя е един от първите учители, който спечели международна специализация в ЦЕРН в Женева. Посланик на добра воля е на Scientix - общност за научно-образователни дейности и подкрепа за успешно европейското сътрудничество в областта на природо-математическите науки и изкуството.

- Г-жо Тодорова, кое е най-голямото предизвикателство сега?

- Когато постъпих в Общината, дейността на дирекцията беше в застой в продължение на няколко месеца. Целият екип беше напуснал заедно с предходното ръководство в много важен момент – в началото на учебната година и периодът, в който се определят бюджетите на всички образователни и културни институции, читалища, разпределят се субсидиите за всички спортни клубове и  т.н. На територията на общината функционират 14 общински и 1 частна детски градини, 46 общински и държавни училища, 4 центъра за подкрепа на личностно развитие, 35 читалища, Регионален исторически музей, Художествена галерия, Младежки дом, Симфонично-оперетно дружество и Ансамбъл за народни песни и танци. За всички тези институции Общината е първостепенен разпоредител с бюджет и тяхната дейност пряко зависи от общинската политика. В допълнение, имаме и повече от 30 спортни клуба. Всички тези институции имат своите проблеми и очаквания, но за жалост някои са били приоритизирани, а други неглижирани. Образованието е било сред неглижираните в последните години, което е довело до различни затруднения за постигането на ефективност на предучилищното и училищното образование. Проблемите, пред които сме изправени в областта на образованието и културата в нашата община, са много и отдавна отлагани. Те са повлияни от разнопосочното действие на съвкупност от фактори в последното десетилетие, но решаването им ще има ключово значение за цялостното социално-икономическо и културно развитие на нашия регион.

- Какво е отхвърлено като свършена работа до момента?

- Вече почти шест месеца работя в Община Пазарджик и смея да твърдя, че успяхме да реализираме много дейности. Разработихме различни програми, планове и проекти. Изготвихме Годишна програма за младежта, Годишен план за личностното развитие на децата и учениците, Годишна програма за развитие на читалищата, по които вече активно работим. Разработихме Система от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на общината, която регламентира условията, реда и критериите за прием в първи клас на децата. Системата позволява равен достъп до училищата за всички. Тя много скоро ще прерасне в електронна система за прием на деца и ученици в детска градина и училище, за удобство на родителите и за осъществяване наистина на равен достъп за всички. Определихме формулите за формиране и разпределение на средствата, получени по стандарти и нормативи за 2024 г. за всички детски градини, училища и центрове за личностно развитие, както и на читалищата. Всички образователни институции и читалища получиха навреме своите финансови средства, както за тази календарна година, така и преходните остатъци от миналата година. В областта на спорта направихме нужните промени в Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности, които бяха наложителни. Финансовата помощ вече е преведена на всички спортни клубове. Наред с това при стъпването ми в длъжност се получи сигнал от директора на ХГ „Станислав Доспевски“ за наличие на пукнатина на стенописа „Четирите посоки на света“ в една от стаите на родната къща на художника Станислав Доспевски. Бяха уведомени всички институции, имащи отношение към опазването и съхранението на емблематичната сграда. Комисия с представители на Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство към Министерството на културата посетиха обекта и излязоха със становище за временно аварийно укрепване на стенописа. Предприехме нужните действия. Общината като собственик на имота ще осигури средства, за да върне къщата възрожденския си блясък отпреди 160 години… Съвместно с Дирекция „Архитектура и териториално устройство“ разработихме проект на тема „Смарт еко кът“ по "Чиста околна среда 2024", който представлява концепция за социализиране на занемарено зелено пространство около Младежки дом. Проектът акцентира върху конкретни елементи от парковата мебелировка, които биха дали възможност за подновяване на емблематични за Пазарджик творчески традиции… Възможно е да пропусна още нещо, но сами виждате какво многообразие от отговорности имаме всички от екипа на дирекцията, а всяка от тях е важна.

- Но и много празнични инициативи подехте…

- Подготвихме разнообразна програма за празника на Пазарджик – с изпълнители за всички възрастови групи, изявиха се и нашите формации и спортни клубове. Сега предстои церемонията по награждаване за ярки и значими постижения в областта на образованието, изкуството и културата. Ще бъдат излъчени „Учител на годината“ в 5 категории, „Директор на годината“ в 4 категории и „Ученик на годината“ в 4 категории. Тази година ще бъдат отличени ученици с изявени дарби. Заслужено ще бъдат отличени и всички ярки постижения в областта на културата – литература, приложно изкуство, музика/танц, фотография, журналистика и естествено наградата за цялостен принос. А в Деня на славянската писменост и българската просвета и култура като продължение на традиционното шествие на бул. „България“ всички млади творци в Пазарджик са подготвили празничен концерт на Тортата… В периода 31 май – 2 юни ще се проведе Pazardzhik Dance Open 2024, в което ще участват около 1500 талантливи танцьори на възраст 4-25 години от цяла България. Организира се от Община Пазарджик и ОДК. На гала вечерта изпълнителят Атанас Колев ще забавлява всички участници, гости и зрители, а членовете на журито в различните стилове танци са известни имена. Това грандиозно събитие ще е в зала „Васил Левски“, а входът е свободен. За 1 юни сме организирали разнообразни дейности за най-малките, които включват куклен театър, аниматори, мастър класове, сапунени балони и много други, ще се проведе и Мини Мис и Мини Мистър Пазарджик. На 8 юни турнето Кока-Кола The Voice Energy tour стартира от нашия град. Община Пазарджик положи много усилия това да се случи – ще видим на живо всички актуални поп имена, като Криско, Дара, Торино и Пашата, Михаела Маринова, Дара Екимова, Боро Първи, Мила Робърт и др.

- Наскоро зам.-кметът Таня Колчакова-Янева обяви, че нямало прозрачност в сектор „Култура“…

- Наистина до този момент не е имало регламентиран ред и условия за финансиране на инициативи в сферата на културата с общински средства. Например традиционно е финансирано издаването на книги на определени пазарджишки автори, но не е имало конкретни правила защо едни книги са били одобрявани за финансиране, а други не. По идея на г-жа Колчакова в спешен порядък бяха разработени критерии точно за финансиране на издаване на ръкописи от Община Пазарджик. Обмисляме в най-кратък срок да изготвим правила за финансиране с общински средства на значими културни събития и фестивали, инициативи на творчески формации и артисти, включително любителски и непрофесионални, в различните жанрове на изкуството, стимулиране и подкрепяне на участия на пазарджишки артисти и творчески формации в международни и национални културни събития

- Как този План за личностно развитие на децата и учениците в община Пазарджик ще подпомогне той обучителния процес?

- Планът регламентира предоставянето на подкрепа за личностно развитие на всички деца и ученици в общината. Включената подкрепа е съобразена с индивидуалните потребности чрез включване на дейности обща и допълнителна подкрепа. Общата подкрепа включва мерки, сред които допълнително обучение по конкретни учебни предмети, кариерно ориентиране, превенция на обучителните трудности, логопедична работа, осигуряване на грижа за здравето и др. Ще има поощрения с  морални и с материални награди, ще се осъществяват и дейности по превенция на тормоза и насилието, за мотивация и преодоляване на проблемното поведение. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици със специални образователни потребности; в риск; с изявени дарби; с хронични заболявания. Включени са 5 групи дейности – работа по конкретен случай, рехабилитация, осигуряване на достъпна среда, предоставяне на обучение по специални предмети и ресурсно подпомагане.

- Бихте ли дали подробности за проекта за кариерно-образователна система с Изкуствен интелект?

- Кариерното ориентиране в училищна възраст в България страда от сериозни дефицити, като липса на индивидуален подход, ограничен ресурс, недостатъчно внимание към овладяване на някои умения и не на последно място - липса на кариерни консултанти в училище. Всичко това може да бъде преодоляно чрез по-ефективни и полезни програми за кариерно ориентиране, които да отговорят на съвременните нужди на пазара на труда и да подпомогнат индивидуалното професионално развитие. Разработих международен проект на тема „Bridging Students to Brighter Futures“ съвместно с образователни институции от Португалия, Гърция и Турция на стойност 240 000 лева. Целта е създаване на кариерна образователна платформа с помощта на Изкуствения интелект, която е предназначена за ученици, учители и кариерни консултанти за качествено кариерно ориентиране на младите хора. В нея ще бъдат включени образователни материали, а AI ще бъде интегриран в образователния и кариерен процес, за да се предоставят по-ефективни и целенасочени решения за професионално развитие. Силно се надявам този проект да бъде одобрен и финансиран от Европейския съюз.

- Има ли развитие след срещите на кмета с ректорите на Тракийския университет и на МУ-Пловдив проф. Ярков и проф. Учиков?

- Нашите усилия са за надграждане на партньорството между Община Пазарджик и Медицинския университет. Споразумяхме се  още през следващата академична година да се провежда практическо (клинично) обучение на студенти по две  допълнителни специалности: „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ по професионално направление „Здравни грижи“ в Пазарджик. Паралелно се водят преговори с Тракийски университет за стартиране на изнесено обучение по икономически и педагогически специалности, които скоро също ще се увенчаят с успех. Проведохме проучване сред зрелостниците на територията на област Пазарджик за нагласите им да се обучават  в университетско изнесено обучение тук. Участваха близо 500 младежи. Около 150 от тях заявиха желание да продължат образованието си в Пазарджик, при наличието на филиал, като ясно се откроиха редица специалности, като медицински сестри, акушерки, педагогически и икономически специалности. Това са първите стъпки, като целта ни е да се разкрие филиал на ВУЗ.

- Какво да очакват читалищата след приетата годишна програма за управление?

- Голяма роля в творческото и гражданско развитие на населението, особено в селата, имат читалищата. Община Пазарджик активно ще продължи да подпомага тяхната дейност, както и подобряването на състоянието на сградите, където се помещават. Ежегодно читалищните формации са ценни участници в мероприятията, организирани от Община Пазарджик.

- Търсите скрития потенциал в общинските културни институти, каквито са „Ансамбъл Пазарджик“ и Симфоничния оркестър, но това за сметка на досегашните им репертоари ли ще бъде?

- В България има 16 професионални фолклорни ансамбъла, един от тях е „Ансамбъл Пазарджик“. Освен това Община Пазарджик е една от малкото, които имат наред с Ансамбъл за народни песни и танци и Симфонично-оперетно дружество. Това е едно богатство, което ние трябва да съхраним. Ще положим съвместни усилия за обогатяване на репертоара им със стойностни художествени продукти, които са конкурентоспособни в условията на пазарна икономика и са насочени към по-широка аудитория, защото смея да твърдя, че и Ансамбълът, и Симфоничният оркестър, са едни от най-добрите в страната. Ще работим в посока и за възстановяването на оперетата в града ни, което няма да е лесно, но с желание и усилия, ще се случи.

Тодор ГРОЗДЕВ

 


Свързани